Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Galw ar ffermwyr Cymru i groesawu’r c...

05/12/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion
Mae ffermwyr Cymru’n cael eu hannog i gofrestru i gymryd rhan yn nigwyddiad Dydd Sul Agor Ffermydd 2015 eleni, sy’n ceisio cysylltu’r cyhoedd â’r hyn maen nhw’n ei fwyta – o’r fferm i’r fforc.
 
Mae Cysylltu’r Amgylchedd a Ffermio (Leaf) yn galw ar ffermwyr i gefnogi’r digwyddiad hwn i sicrhau bod mwy o ddefnyddwyr yn cael profiad personol o ffermydd a dysgu mwy am eu bwyd.
 
Dywedodd Stephen Fell, Cadeirydd: “Mae Dydd Sul Agor Ffermydd yn ddiwrnod lle y mae’r diwydiant yn agor ei gatiau ac yn croesawu’r cyhoedd i weld drostynt eu hunain sut rydym yn ffermio a chynhyrchu bwyd maethlon yn d ...

darllenwch mwy

Dau gastell o Gymru yn anelu i ddenu ...

05/12/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Castell Carreg Cennen a Chastell Coch wedi’u dewis i fod yn rhan o ymgyrch farchnata newydd sydd wedi’i chreu i annog pobl Tsieina i ddysgu mwy am rai o lefydd llai adnabyddus Prydain drwy roi enwau newydd iddyn nhw.
 
Mae Castell Carreg Cennen a Chastell Coch yn ddau o 101 o lefydd diddorol o gwmpas Prydain sydd wedi’u dewis gan yr asiantaeth dwristiaeth genedlaethol VisitBritain. Bydd y ddau le yn rhan o ymgyrch arloesol sy’n gwahodd pobl Tsieina i gynnig yr enwau Tsieinëeg mwyaf addas, difyr, ystyrlon a chofiadwy ar lefydd, digwyddiadau a phethau ym Mhrydain.
 
Dros gyfnod o ddeg wythnos, bydd VisitBritain yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau h ...

darllenwch mwy

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Pwdin ...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Pwdin Sinsir Nadolig


Pwdin Sinsir Nadolig

Pwdin Sinsir Nadolig
 
Cynnyrch
175g menyn heb halen, a pheth yn ychwanegol i iro
6 darn bôn sinsir mewn surop
2 llwy fwrdd triog melyn
150g siwgr muscovado tywyll
2cm darn sinsir, wedi’i gratio’n fân
3 ŵy mawr
croen oren
175g blawd hunan-godi
1 llwy de powdwr sinsir
1 llwy de sinamon
½ llwy de pupur y Caribî (allspice)
 
Dull
 
Irwch basn pwdin 1.7 litr gyda menyn.  Sleisiwch y bôn sinsir mewn surop yn fân iawn. Rhowch y sleisys sinsir ar draws waelod y basn fel eu bod yn edrych fel petalau. Ychwanegwch y triog melyn i waelod y basn. Curwch y menyn gyda'r siwgr, ychwanegwch y sinsir ffres, yna’r wyau ...

darllenwch mwy

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Saws l...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Saws llugaeron sbeislyd


Saws llugaeron sbeislyd

Saws llugaeron sbeislyd
 
Cynhwysion
 
100ml o ddŵr
1 ffon sinamon, wedi’i dorri’n hanner
2 clôf
1 seren anise
300g llugaeron
croen a sudd 2 clementine
140g siwgwr brown demerara
100ml gwin sinsir 
 
Dull
 
Rhowch y dŵr, y sinamon, y seren anise a’r clofs mewn sosban a’u mudferwi am 5 munud cyn ychwanegu’r llugaeron, y siwgwr a chroen a sudd y clementines.
 
Dewch â’r cyfan i’r berw ac yna trowch y gwres i lawr a mudferwi y cyfan nes bod y llugaeron yn dechrau meddalu a’r hylif wedi ei leihau i hanner ei faint.
 
Codwch o’r gwres ac ychwanegwch y gwin sinsir.
 
Cyn ...

darllenwch mwy