Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Lansio tair sianel newydd ar y We i b...

26/10/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd S4C yn lansio tair sianel YouTube wedi ei anelu at y gynulleidfa 11-13 oed a fydd yn trafod cerddoriaeth, steil, lles a meddylgarwch.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth silwa...

26/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Cafodd Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr Cymru Gyfan 2020 eu cynnal ar y cyd â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, gyda silwair o’r safon uchaf yn cael ei gynhyrchu eto eleni gan lawer o’r tyfwyr silwair gorau o bob rhan o Gymru.

darllenwch mwy

S4C yn ennill pum gwobr yng ngwobrau ...

26/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd

Llwyddodd S4C i ennill pum gwobr yng ngwobrau BAFTA Cymru neithiwr, pan gyhoeddwyd y gwobrau mewn seremoni ar-lein.

darllenwch mwy

Tîm pêl-droed Cymru i chwarae'r Unol ...

23/10/2020
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd carfan dynion Cymru yn wynebu’r Unol Daleithau yn Stadiwm Liberty fis nesaf, gan aildrefnu’r gêm a gafodd ei ganslo ym mis Mawrth y sgil y pandemig.

darllenwch mwy