Owen Sheers yn ymuno gyda Phrifysgol Abertawe

02/04/2015

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Athro Creadigrwydd newydd Abertawe

Bydd y dramodydd, nofelydd a bardd arobryn, Owen Sheers, yn ymuno â staff Prifysgol Abertawe, fel Athro Creadigrwydd o fis nesaf ymlaen. 

 

Bydd Owen yn chwarae rôl allweddol wrth feithrin creadigrwydd ymhlith staff, myfyrwyr a’r gymuned leol.

 

Ganwyd Owen yn Ffiji ym 1974, ac fe’i magwyd yn Y Fenni. Graddiodd mewn Saesneg yng Ngholeg Newydd, Rhydychen, gan fynd ymlaen i gwblhau MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol East Anglia.

 

Mae gan Owen bortffolio eang  o gyhoeddiadau barddoniaeth a rhyddiaith, yn ogystal â nifer o gyflwyniadau theatrig a darlledu arwyddocaol.

 

Trysorfa o syniadau

 

"Mae'r penodiad Athro Creadigrwydd yn un cyffrous" meddai Owen. "Mae'n cynnig cyfle i ymchwilio i'r drysorfa o syniadau a straeon sydd i'w cael mewn Prifysgol, gyda'r nod o greu prosiectau celfyddydol sy'n cael eu hysgogi gan ymchwil ac egni academyddion a myfyrwyr Abertawe. 

 

Ychwanegodd, ‘Yr hyn sydd o ddiddordeb arbennig i mi yw'r cyfleoedd ymgysylltu a chydweithredu â'r gymuned leol y mae'r swydd yn eu cynnig ac, wrth wneud hynny, helpu i  blethu edefyn diwylliannol cryf drwy fywyd beunyddiol y Brifysgol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net