Owain Wyn Evans yn dod â ‘sbarcl’ i nosweithiau Gwener

05/01/2022

Categori: Newyddion

Mae Owain Wyn Evans yn wyneb cyfarwydd ledled Cymru a thu hwnt ers ei drwmathon 24-awr anhygoel ar gyfer Plant Mewn Angen, a nawr mae ganddo her newydd: cyflwyno ei gyfres newydd sbon ei hun ar S4C.

Yn Siop Siarad Owain, sydd yn cychwyn nos Wener am 9.00, mi fydd Owain yn cyflwyno sioe siarad yn llawn hwyl, selebs, cerddoriaeth, ambell i sypreis – ac, wrth gwrs, drymio!

 

“Fel mae pawb yn gwybod, fy ddau hoff beth ydy siarad a siopa. Felly mae Siop Siarad Owain yn teimlo fel y rhaglen berffaith i fi!” meddai Owain.

 

“Gobeithio bydda i a fy ngwestai arbennig yn gallu dod â bach o sbarcl i nosweithiau diflas mis Ionawr.”

 

Yn rhaglen gyntaf y gyfres, i’w gweld ar S4C nos Wener 7 Ionawr, yr actor Alexandra Roach (Killing Eve, Sanditon, No Offence) a’r cyn-ddyfarnwr rygbi rhyngwladol Nigel Owens bydd yn trafod straeon difyr a doniol gydag Owain. 

 

 

Cawn hefyd gerddoriaeth gan Steffan Rhys Williams a’r band, a chyfle i ddathlu arwyr tawel Cymru. 

 

 

Daw Siop Siarad Owain wedi cyfnod prysur iawn yng ngyrfa’r cyflwynydd poblogaidd, sydd yn wreiddiol o Rydaman ac wedi cyflwyno ar y BBC ers dros 15 mlynedd.

 

 

Ers y cyfnod clo, mae Owain yn cael ei adnabod fel ‘the drumming weatherman wedi i fideo ohono yn drymio i gerddoriaeth BBC News gael ei wylio dros 6 miliwm o weithiau ar gyfryngau cymdeithasol. 

 

 

Ond fel cyflwynydd ar raglen Ffeil S4C yn 18 mlwydd oed dangosodd Owain ei ddawn am gyflwyno am y tro cyntaf. 

 

 

“Mae fy mywyd i wedi bod yn dipyn o gorwynt ers y drwmathon ar gyfer Plant Mewn Angen, ond mi fydd gwylwyr S4C â chof da yn gwybod bod e wedi cymryd tipyn o amser i fi ddod yn overnight sensation’! Felly dwi wrth fy modd i fod yn ôl ar S4C lle ddechreuais i fy ngyrfa flynyddoedd yn ôl.”

 

Siop Siarad Owain
Nos Wener 7 Ionawr 9.00, S4C
Isdeitlau Saesneg
Ar alw: S4C Clic, iPlayer a llwyfannau eraill

Cynhyrchiad Tinopolis ar gyfer S4C