Osian Huw Williams yn rhyddhau sengl newydd Llawn iawn o Gariad

05/10/2021

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe fydd label recordiau I KA CHING yn rhyddhau sengl newydd gan ganwr Candelas, Osian Huw, ar 8fed o Hydref 2021, mewn cydweithrediad â BBC Radio Cymru.

Dyma ffrwyth llafur prosiect Her Cerdd Dant a osodwyd gan BBC Radio Cymru nôl yn Nhachwedd 2020. Wrth gwrs, fe fu’n rhaid gohirio’r Ŵyl Gerdd Dant y flwyddyn honno, a phawb yng nghanol y clô, ond doedd hyn ddim yn rhwystr rhag gwneud rhywbeth i ddathlu’r hen grefft. 

 

Yn gyntaf, heriwyd Osian, sy’n cael ei adnabod orau fel prif leisydd y band roc Candelas, i berfformio’r fersiwn wreiddiol o ‘Llawn Iawn o Gariad’ o dan lygad barcud y cyfansoddwr, ac un o hoelion wyth y byd cerdd dant, Gwennant Pyrs. Gwennant a gyfansoddodd y gainc a’r gosodiad o eiriau hen benillion traddodiadol, ac fe wnaeth yn siŵr fod Osian yn cofio ei acennu a’i eirio. Ond tro Osian oedd hi wedyn i gymryd y gainc a’r alaw a’i threfnu fel yr hoffai. 
“Roedd yr alaw, a’r rhythmau o fewn yr alaw yn taro deuddeg hefo fi o’r dechrau,” meddai Osian. “Be wnes i wedyn oedd trefnu cyfeiliant eithaf ‘country’ a dwyn ysbrydoliaeth o fandiau fel Pink Floyd, Bright Eyes a chydig o Cowbois Rhos Botwnnog.” 

 

Symud cerdd dant yn ei flaen

 

“Mae Osian wedi symud cerdd dant yn ei flaen,” meddai Gwennant. “Mae wedi llwyddo i gadw at y rheolau sylfaenol ond wedi datblygu’r gân mewn arddull pop sy’n tynnu ar bob math o ddylanwadau cyfoes. Rwyf wrth fy modd gyda’r fersiwn, ac mae’n sefyll ar ei thraed ei hun fel chwip o gân dda!”