ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: INSERT INTO Report_Post (post_id, report_type, report_amount, date) VALUES (4848, 2, 1, NOW())

 Errno: 1142
 Error: INSERT command denied to user 'o941779'@'infongp-uk17.clienthosting.eu' for table 'Report_Post'
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 3.239.58.199
    REMOTE_PORT : 46628
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : blog=oriel-myrddin-yn-ailagor-yn-raddol
    REQUEST_URI : /blog/oriel-myrddin-yn-ailagor-yn-raddol.html
Oriel Myrddin yn ailagor yn raddol

Oriel Myrddin yn ailagor yn raddol

17/08/2020

Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae paratoadau ar waith i ailagor Oriel Myrddin yng Nghaerfyrddin yn raddol o ddydd Mawrth, Awst 25ain.

Mae'r oriel a'r siop wedi bod ar gau ers diwedd mis Mawrth oherwydd y pandemig Covid-19.

 


Bydd oriau agor newydd nes bod yr oriel yn ailagor yn llawn - dydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 11am a 3pm.
Mae mesurau newydd wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod ymwelwyr a staff yn ddiogel. Cyfyngir ar nifer y bobl sy'n dod i mewn i'r adeilad ar unrhyw adeg, er mwyn sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol. Bydd system unffordd a gorsafoedd diheintio ar waith hefyd.

 

Maent yn gofyn i ymwelwyr hefyd roi eu manylion cyswllt wrth ddod i mewn i'r adeilad fel rhan o drefniadau olrhain cysylltiadau.

 

Bydd y toiledau yn parhau i fod ar gau i ymwelwyr ac ni fydd y cyhoedd yn cael mynediad i'r llawr cyntaf.
Mae Oriel Myrddin wedi ymrwymo i'r Cynllun Barod Amdani - y marc swyddogol yn y DU i ddangos bod busnes twristiaeth a lletygarwch wedi gweithio'n galed i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth a'r diwydiant ynghylch COVID-19  a bod ganddo broses ar waith i gynnal glanweithdra a sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol.

 

Mae'r oriel yn ailagor gydag arddangosiad gan Peter Bodenham: Sea Vessel // Llestr môr.

 

Ymchwiliad ac estyniad i brosiect ymchwil safle-benodol Peter yw arddangosiad yr artist a chrochenydd o Aberteifi, lle mae wedi bod yn astudio'r effaith ddynol ac ecolegol ar ddarn bach o arfordir Gorllewin Cymru. Mae Peter wedi treulio'r flwyddyn ddiwethaf yn codi plastig o'r draethlin, yn ogystal â gwymon a chlai, gan ddefnyddio'r rhain yn ei arferion seramig ei hun i ymateb i 'harddwch' bob dydd, ond dim llai niweidiol eu heffaith, falurion plastig y deuir ar eu traws.

 

I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosiad, ewch i'r wefan

 

Arddangosfa gyffrous

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydym wrth ein boddau bod yr oriel yn ailagor a chyda'r arddangosiad newydd cyffrous hwn gan Peter Bodenham. 
“Er ein bod eisiau i bobl fwynhau, mae mesurau ar waith yn yr oriel a byddem yn gofyn i ymwelwyr sicrhau eu bod yn dilyn y rhain bob amser er mwyn sicrhau eu diogelwch yn ogystal â diogelwch ein staff.”