Oriel luniau yn dathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 oed

08/07/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yr hydref hwn bydd Eryri’n dathlu 70 mlynedd ers ei ddynodi’n Barc Cenedlaethol, ac er mwyn nodi’r achlysur mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi lansio oriel ddigidol o hen ffotograffau.

Mae hi’n flwyddyn arbennig iawn i ni yma yn Awdurdod y Parc gan ein bod yn dathlu 70 mlynedd ers dynodiad Eryri’n Barc Cendlaethol. Dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf sy’n arwain at ddyddiad swyddogol y dathliad, sef Hydref y 18fed, bydd yr Awdurdod yn ymgymryd â sawl prosiect er mwyn nodi’r achlysur arbennig.
 
Un o’r prosiectau hynny yw cwblhau oriel o hen ffotograffau o Eryri a gwaith Awdurdod y Parc dros y degawdau er mwyn cofnodi, hel atgofion a dathlu’r prif gerrig milltir a digwyddiadau yn hanes y Parc Cenedlaethol. Hyd yma mae yno gymysgedd dda o hen luniau golygfeydd, safleoedd a staff yn ogystal â rhai sy’n cofnodi’r hen ffordd o fyw.
 
Yn ôl yn y dechreuad, adran o Gyngor Meironnydd, ac yna Cyngor Sir Gwynedd oedd yng ngofal y Parc Cenedlaethol, cyn i’r ad-drefnu llywodraeth leol ym 1996 arwain at greu Awdurdod Lleol annibynnol ar gyfer y Parc Cenedlaethol chwarter canrif yn ôl. Er y newid yng ngweinyddiaeth Parc Cenedlaethol Eryri dros y degawdau, mae’r pwrpasau craidd wedi parhau i fod yn greiddiol i holl waith yr Awdurdod hyd heddiw a gobeithiwn y bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn yr oriel.

 

Casgliad

 

Dywedodd Gwen Aeron Edwards, Swyddog Cyfathrebu’r Awdurdod sydd wedi bod yn cydlynu’r Oriel Ffotograffau:“Mae wedi bod yn bleser pur edrych yn ôl trwy’r mynydd o hen luniau sydd gennym, ac mae ambell un wedi codi gwên. Y nod ar y dechrau oedd ceisio dod o hyd i un llun a dynnwyd ym mhob un o’r 70 blwyddyn, ond gyda chymaint o luniau daeth yn amlwg yn eithaf buan na fyddai’n bosib dewis dim ond un ac felly fe drodd yr oriel yn dipyn o gasgliad!”.
 
Er yr holl luniau, mae rhai blynyddoedd nad ydym eto wedi llwyddo i sicrhau lluniau ar eu cyfer. Felly rydym yn gwahodd y cyhoedd i’n helpu trwy anfon eu hen luniau atom er mwyn ceisio cyflawni’r oriel. Os oes gan unrhyw un hen luniau o Eryri a dynnwyd rhwng heddiw a 1951 yna byddem wrth ein bodd yn cael eu gweld, a’u hychwanegu at ein oriel ffotograffau. Mae’r oriel ar gael i’w gweld ar wefan yr Awdurdod trwy ddilyn y ddolen yma lle mae gwybodaeth hefyd ar sut i anfon hen luniau atom https://www.eryri.llyw.cymru/authority/eryri-70