Noson o fwyd a cherddoriaeth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

27/02/2017

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn llawn diwylliant Cymreig ddydd Gwener yma gyda noson o fwyd a cherddoriaeth draddodiadol fel rhan o ddathliadau blynyddol Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd y delynores broffesiynol Sarah-Jane Absalom yn perfformio amrywiaeth o ganeuon ar offeryn cenedlaethol Cymru tra bydd y caffi yng Nghastell Henllys, Y Sgubor, yn gweini nifer o ddanteithion gan gynnwys yr hen ffefrynnau fel cawl a phice ar y maen.

 

Dywedodd Jenn Jones, Rheolwr Castell Henllys: “Mae’r noson yn siŵr o fod yn ddathliad bendigedig o ddiwylliant cyfoethog Cymru ac yn wledd i'r synhwyrau wrth i gerddoriaeth hyfryd Sarah Jane ar y delyn gael ei hategu gan aroglau cartrefol y gegin Gymreig draddodiadol.

“Bydd hon yn noson berffaith i Gymry balch neu i'r rheini sy’n awyddus i gael eu cyflwyno i rai o hen draddodiadau Cymru.”

Cychwynnodd taith gerddorol Sarah-Jane pan ddechreuodd gael gwersi piano pan nad oedd ond yn chwech oed. Amlygwyd ei thalentau pan gafodd anrhydedd yn ei harholiadau gradd wyth ar y piano a’r organ bib erbyn iddi gael ei phen-blwydd yn 16 oed.

 

Cerddor sesiwn

 

Astudiodd yr organ a’r harpsicord yn y Coleg Cerdd Brenhinol, Llundain, ac mae wedi gweithio fel cerddor sesiwn am sawl blwyddyn gyda'r BBC. HTV, S4C a llawer o gwmnïau recordio annibynnol.

Bellach, mae Sarah-Jane yn rhannu ei hamser rhwng ei dau blentyn bach a dysgu'r piano, canu'r delyn mewn priodasau a digwyddiadau ledled Cymru. Mae hi hefyd yn chwarae’r organ yn Eglwys y Santes Fair, Aberteifi.

 

Bydd y noson o ddiwylliant Cymreig yng Nghastell Henllys yn cychwyn am 7pm nos Wener yma. Mae tocynnau'n costio £15. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru