Noson i ddathlu Dydd Miwsig Cymru gyda Menter Iaith Cered

08/02/2017

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe fydd Menter Iaith Cered gyda chefnogaeth Prifysgol Aberystwyth yn cynnal noson i ddathlu Dydd Miwsig Cymru nos Wener yma yn Yr Hen Lew Du yng nghanol tref Aberystwyth.

Fe fydd y noson gerddorol yma yn dechrau am 6.30 y.h. yn cynnwys Cwis Mawr y Sîn Roc Gymraeg ble fydd modd ennill gwobrau da a cherddoriaeth byw. Y ddau fand a fydd yn perfformio fydd y band ifanc lleol Y Fflamau Gwyllt a’r band RocCana o Sir Benfro a fydd yn canu set o’u ffefrynnau Cymraeg.

 

Un o uchafbwyntiau’r noson fydd clonc cerddorol Richard Rees. Fe fydd y cyflwynydd radio adnabyddus yn sgwrsio gyda thri o drefnwyr gigs a gwyliau cerddoriaeth Ceredigion. Ar y panel fe fydd Owain Schiavone o gylchgrawn Y Selar a Gwobrau’r Selar, Carys Ifan o Gŵyl Nol a Mlân a Mared Rand Jones o TregaRoc. Bydd y drafodaeth ar darddiad a datblygiad y gwyliau llwyddiannus yma a sut gellir datblygu diddordeb yn y Sîn Roc Gymraeg yng Ngheredigion yn cael ei recordio ac yn cael ei rannu fel podlediad ar Radio Beca.

Mae mynediad am ddim ac fe fydd bwydlen byrgyrs arbennig Yr Hen Lew Du ar gael felly beth am fynd i fwynhau!

 

Datblygu’r Sîn Roc yng Ngheredigion

 

Dyma ddywedodd Steffan Rees, ar ran Menter Iaith Cered,“Mae ein gwaith gyda phobl ifanc Ceredigion yn dangos fod yna alw sylweddol am fwy o gigs Cymraeg rheolaidd ar draws y sir. Rydym felly yn grediniol fod datblygu’r Sîn Roc Gymraeg yng Ngheredigion yn ffordd o newid canfyddiadau pobl ifanc o’r iaith ac annog nhw i’w ddefnyddio yn naturiol gyda’u ffrindiau.”

 

Ychwanegodd Steffan Rees, “Fel Menter Iaith Ceredigion rydym yn weithgar iawn yn trio datblygu diddordeb mewn cerddoriaeth a diwylliant cyfoes Cymraeg. Rydym yn cynnal sesiynau i gyflwyno’r Sîn Roc Gymraeg mewn ysgolion ac yn ddiweddar rydym wedi bod yn cynnal gweithdai roc gyda Mei Gwynedd. Dros y mis nesaf byddwn yn cydweithio gyda’r Eisteddfod Genedlaethol i gael gweithdy hyrwyddo cerddoriaeth gyda Branwen Williams yn Ysgol Penweddig, Taith Ysgolion Maes B i Ysgol Henry Richard a rownd y gorllewin o Frwydr y Bandiau i Aberystwyth."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru