Noson hwyliog gyda seren o’r sioe ‘Britain’s got Talent’

04/03/2019

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Trefnodd Menter Iaith Ceredigion Cered noson arbennig yn ddiweddar i Cubs Llandysul ble ddaeth y comedïwr Noel James a oedd ar ‘Britiain’s got Talent’ i’w diddanu.

Dywedodd Rhodri Francis, Swyddog Datblygu Cered,“Rydym yn awyddus iawn i gydweithio gyda mudiadau fel y Cubs er mwyn cynnal cyfres o weithgareddau Cymraeg ar gyfer eu haelodau. Roedd y noson gyda’r digrifwr Noel James yn wych yn Cubs Llandysul  - pawb yn mwynhau! Fe fydd yna fwy o weithdai Cymraeg yn digwydd yna yn y dyfodol agos. Hoffwn ddiolch i arweinwyr Cubs Llandysul am gydweithio â hwy fel bod eu haelodau yn cael y  cyfle i gymdeithasu a mwynhau gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg”.

 

Noson ddifyr

 

Yn ôl Alix Bryant, Arweinydd Cubs Llandysul, “Ar ran Sgowtiaid Cubs Llandysul, hoffwn ddiolch i Cered am drefnu noson ddifyr iawn i’r Cubs. Roedd e’n grêt i weld y plant yn cael eu diddanu’n ddwyieithog gan Noel James - nath e neud  yn arbennig! Roedd y plant yn hoff iawn ohono fe’n dynwared pobl!

 

“Mae’r sesiwn hon wedi ysbrydoli’r plant i gwblhau eu bathodynnau adloniant, felly efallai y bydd gennym ychydig o gomedïwyr Cymreig yn ein grŵp. Pwy a ŵyr? Diolch unwaith eto ac edrychwn ymlaen at gydweithio hyd yn oed yn fwy gyda Cered yn y dyfodol.”