Noson fawr Llanelli yn ei hôl unwaith eto

14/11/2019

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Carnifal Nadolig blynyddol Llanelli yyn dychwelyd ddydd Gwener nesaf pan fydd y Dre yn llawn prysurdeb.

Bydd stondinau marchnad yn llenwi Stryd Stepney â bwydydd a nwyddau Nadoligaidd o 9am ymlaen, gan ddechrau creu awyrgylch mewn pryd ar gyfer noson fwyaf y flwyddyn.

 

Bydd adloniant stryd a reidiau ffair yn dechrau am 4pm a pherfformiadau byw gan berfformwyr yn dechrau ar y llwyfan am 5.45pm. Bydd y cyflwynwydd radio Tommo yn arwain y noson, a bydd cantorion lleol yn perfformio.
Bydd gorymdaith y carnifal yn gadael y Meysydd Gŵyl yn y Pwll am 6.15pm ac yn cyrraedd y dref yn fuan ar ôl cynnau'r goleuadau Nadolig am 6.45pm.

 

Bydd Heol yr Orsaf a Stryd yr Eglwys, Llanelli, o'r gyffordd â Stryd Murray i'r gyffordd â Gelli Onn, ar gau rhwng 5.45pm ac 8pm.

 

Ar gau i draffig

 

Eleni am y tro cyntaf, bydd Gelli Onn ar gau i draffig sy'n mynd i'r gorllewin yn unig, o'r gyffordd â Stryd Thomas.
Wrth i'r adloniant dynnu at ei derfyn, bydd tân gwyllt yn dechrau am 7.40pm. Bydd y ffair yn parhau ar agor tan 9pm.

 

Eleni, bydd goleuadau Nadolig y dref yn cael eu cynnau gan enillwyr cystadleuaeth Siambr Fasnach Llanelli, Farah Asada o Ysgol Brynteg a Weronika Szafran-Drafc o Ysgol Penrhos, a bydd eu dyluniadau buddugol yn cael eu goleuo fel rhan o addurniadau Stryd Stepney.

 

Dywedodd Chris Jones, Rheolwr Cyflawni Rhaglenni Dŵr Cymru: “Rydym wrth ein bodd o gael cefnogi Carnifal Nadolig Llanelli unwaith eto eleni. Roedd yn braf gweld dyluniadau golau Nadolig yr enillwyr yn cael eu troi'n oleuadau go iawn a byddant yn ganolbwynt i'r carnifal. Da iawn Weronika a Farah.”