Nofel Cuddwas yn cael ei lansio

24/11/2015

Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Gareth Miles

Mae straeon am swyddogion yr heddlu cudd Prydeinig yn ymdreiddio i fudiadau radicalaidd drwy gymryd arnynt eu bod yn arddel yr un daliadau wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar ac mae straeon fel hyn wedi ysbrydoli nofel newydd yr awdur Gareth Miles, Cuddwas.

 

Dilyna’r nofel hanes Elwyn Lloyd-Williams, a fagwyd ar aelwyd barchus a gwladgarol yn Radur, ger Caerdydd, yn fab i ŵr busnes llwyddiannus. Er mwyn osgoi swydd ddiflas yn un o gwmnïau ei dad, ymuna’r Cymro ifanc â’r Metropolitan Police Service. Manteisia hwythau ar ei ddoniau creadigol drwy ei ddyrchafu’n gyflym trwy rengoedd rhai o’u hasiantaethau ‘cudd’.  Fe’i harweinir gan droeon ei yrfa i blith gangsteriaid y ‘Costa del Crime’ yn ne Sbaen, at genedlaetholwyr milwriaethus yng Ngwlad y Basg ac at rai diniweitiach yng Ngwynedd. Mae Elwyn yn byw sawl bywyd ac yn guddwas meistrolgar wrth ei grefft. Ond a fydd yn llwyddo i gadw’i wahanol fywydau ar wahân ynteu a fydd goblygiadau ei weithredoedd o’r gorffennol yn bygwth ei ddyfodol?

 

Ysbrydolwyd yr awdur yn wreiddiol gan erthyglau am weithgareddau’r heddlu cudd Prydeinig a ymddangosodd ym mhapurau’r Morning Star a’r Guardian rhyw ddwy neu dair blynedd yn ôl, yn ogystal â chyfrol ddadlennol ar y pwnc.

 

"Mae llai o sôn am guddweision yn cysgu gyda’u targedau, yn eu beichiogi ac yn eu priodi, er y gallwn fod yn saff fod hynny’n mynd rhagddo hefyd," meddai’r awdur.

 

Prif amcan Gareth wrth ysgrifennu ei nofel ddiweddaraf oedd ‘dangos sut Gymru a sut fyd yr ydym yn byw ynddynt. Gobeithio hefyd ei bod yn ddrych y gwêl rhai o fy nghyd-wladwyr eu hunain ynddo."

 

Dyma nofel gyfoes ffraeth, graff a gafaelgar gan un o awduron mwyaf adnabyddus Cymru.

 

Bydd digwyddiad arbennig i ddathlu lansio Cuddwas yn nhafarn Y Cwps yn Aberystwyth ar nos Lun y 30ain o Dachwedd am 7.30 ar y cyd gyda Cymdeithas Niclas y Glais.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru