NFU Cymru yn cefnogi Eisteddfod 2015

21/10/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

C-D; Aled Griffiths, Jonathan Wilkinson, Beryl Vaughan, Wyn Jenkins a Richard Turner

Yn ddiweddar cyflwynodd yr undeb ffermio NFU Cymru siec am £1,500 i Eisteddfod Genedlaethol 2015 i’w chynnal ym Meifod, Sir Drefaldwyn, mis Awst nesaf.

 

Cyflwynwyd y siec i Beryl Vaughan, Cadeirydd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, ym Marchnad Da Byw'r Trallwng, gan Gadeirydd NFU Cymru Sir Drefaldwyn Jonathan Wilkinson, yng nghwmni Ysgrifenyddion Grŵp Aled Griffiths, Richard Turner ac Wyn Jenkins.

 

Meddai Jonathan Wilkinson wrth gyflwyno’r siec, “I groesawu dychweliad yr uchafbwynt diwylliannol i’r sir, dymunodd aelodau NFU Cymru yn y sir ddangos eu cefnogaeth trwy noddi cystadleuaeth. Mae gweithgareddau’r ŵyl ddiwylliannol hon yn cyfrannu’n fawr i fywyd gwledig, yn enwedig yma yn Sir Drefaldwyn, ac mae NFU Cymru yn hynod o falch i fedru noddi un o’r cystadlaethau mwyaf mawreddog, sef, Cystadleuaeth y Corau.”

 

Meddai Beryl Vaughan wrth dderbyn y siec, “Mae cefnogaeth y gymuned amaethyddol yn hanfodol mewn ardal mor wledig ac rydym yn ddiolchgar dros ben i NFU Cymru Sir Drefaldwyn am y cyfraniad hael. Bydd yr Eisteddfod yn rhoi cyfle rhyfeddol i hyrwyddo popeth sydd gan y sir i gynnig i ymwelwyr a phobl leol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net