Newyddion da posib o'r Unol Daleithau i'r diwydiant cig

22/09/2021

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu’r posibilrwydd y bydd y gwaharddiad ar allforion cig oen o Brydain i UDA yn cael ei godi’n fuan, fel y trafodwyd heddiw gan Brif Weinidog Prydain.

Amcangyfrifwyd y gallai’r farchnad ar gyfer Cig Oen Cymru PGI yn America fod werth cymaint â £20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i’r cyfyngiadau ar allforio gael eu dileu.

 

Arweiniodd HCC drafodaethau cychwynnol i godi'r gwaharddiad, sydd wedi bod mewn lle ers 25 mlynedd, yn ôl yn 2008. Yn dilyn hynny cododd corff cig coch Cymru, ochr yn ochr â gweinidogion Llywodraeth Cymru, y mater sawl gwaith gyda swyddogion yr Unol Daleithiau. Yn fwy diweddar, mae Partneriaeth Ardystio Allforio traws-ddiwydiant y DU (UKECP) wedi bod yn gwneud gwaith technegol er mwyn i sicrhau bod y diwydiant yn barod i ailddechrau allforio pe bai'r gwaharddiad yn cael ei godi.

 

Siwrne hir

 

Dywedodd Prif Weithredwr HCC, Gwyn Howells, “Mae sicrhau mynediad i’r farchnad gig oen i UDA wedi bod yn siwrne hir, ac mae’n edrych fel pe baem bron ar ddiwedd y daith.
“Nid yw’r gwaharddiad, a ddaeth yn ôl ym 1996, wedi bod yn angenrheidiol ers blynyddoedd lawer. Ond mae wedi cymryd ymdrech hir a llawer o waith technegol i oresgyn y gwahanol rwystrau gweinyddol.
“Mae marchnad addawol ar gyfer Cig Oen Cymru o ansawdd uchel yn America, yn enwedig yn y fasnach gwestai a bwytai ar yr arfordir ddwyreiniol. Mae ymchwil wedi dangos y gallai’r fasnach fod yn werth £20miliwn y flwyddyn i’r sector os ydym yn gallu sicrhau mynediad a gweithio ar ddatblygu’r farchnad.
“Byddai codi’r gwaharddiad hwn yn newyddion da i ffermwyr a phroseswyr defaid Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at glywed y manylion y tu ôl i gyhoeddiad heddiw ac yn barod i fachu ar y cyfle pan ddaw.”