Na i Adar Angau, yn ôl Cymdeithas y Cymod

Awyren ddibeilot

Mae'r ymgyrch gan Gymdeithas y Cymod er mwyn codi ymwybyddiaeth yn erbyn profi awyrennau di-beilot neu drôns yng Nghymru wedi codi stem. 

 

Daw hyn yn dilyn sêl bendith Llywodraeth Cymru i QinetiQ sy’n gwmni arfau rhyngwladol i brofi a datblygu drones ym Maes Awyr Llanbedr ger Harlech, gyda'r llwybr awyr i Aberporth ac Epynt yn cael eu defnyddio i werthuso y drons milwrol ac mae hyn i gyd i ddechrau eleni.  

 

Aeth Lleol.Cymru i siarad gyda Awel Irene o Gymdeithas y Cymod sy’n egluro camau nesaf yr ymgyrch, 

 

Meddai, "Mi ydan ni yn ceisio codi ymwybyddiaeth yn lleol i'r adar angau. Mi oedden nhw yn deud fod nhw’n dechrau profi yn 2015. Mi ydan ni yn gofyn cwestiynau a dydan ni ddim yn cael llawer o atebion. Y cam nesaf ydi rhannu gwybodaeth mor eang a phosib a chynnal cyfarfodydd, achos mae’n gyfnod pwysig cyn yr etholiad."

 

Mae yna bryder dwys fod yr awyrennau dibeilot yn lladd llawer mwy o bobl gyffredin nag o derfysgwyr mewn gwledydd fel Pakistan ac Affghanistan ac mae ei bodolaeth yn creu rhyfeloedd, yn ôl Irene,

 

"Mae’r adar angau yn gallu creu rhyfeloedd, gyda atgasedd tuag atynt mewn gwledydd fel Pakistan.  Mae Pakistan wedi mynd a Phrydain i’r Llys rhyngwladol oherwydd hyn. Dim ond 1 o bob 10 o'r bobl sy'n cael eu lladd ganddynt sy'n cael ei hystyried yn  'combatants'."

 

Cafodd yr ymgyrch ei lansio yn ôl yn mis Mai y llynedd pan gafwyd protest ar lanfa maes awyr Llanbedr, gyda slogan ‘Dim Adar angau’ yn dilyn y cyhoeddiad fod y awyrennau di-beilot yn cael ei profi yng Nghymru.   

 

Maent hefyd yn amheus fod goblygiadau pellach ynghlwm wrth brofi’r awyrennau di-beilot hyn yng Nghymru, yn ôl Irene, ‘Maent yn defnyddio dinasyddion Cymru fel rhan o’r arbrawf. Mi ydan ni’n amheus ei bod yn defnyddio ni fel targets, nid i saethu ond i oruchwilio a chasglu gwybodaeth, dydyn nhw i gyd ddim yn cario arfau."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net