Mynediad yn rhad ac am ddim i safleoeddd Cadw yn ystod Dydd Gŵyl Dewi

25/02/2019

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Eleni, gall ymwelwyr fwynhau safleoedd Cadw ledled Cymru yn rhad ac am ddim ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, ac i nodi Blwyddyn Darganfod Cymru, bydd 16 o safleoedd Cadw, sydd fel arfer yn codi tâl mynediad, yn agor eu drysau fel rhan o’r rhaglen – gan gynnwys adeilad anhygoel Llys yr Esgob, Tyddewi, sydd ger lleoliad mynachlog wreiddiol Dewi Sant ei hun.

 

O gastell mawreddog Conwy hyd at gastell carreg hynaf Cymru yng Nghas-gwent, bydd ymwelwyr yn siŵr o gael profiadau bythgofiadwy.

 

Oherwydd cyfyngiadau’r safle, bydd angen archebu eich tocynnau am ddim o flaen llaw os ydych am ymweld â Chastell Coch. 

 

Darganfod hanes Cymru

 

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Gweinidog dros Ddiwylliant a Thwristiaeth: “Gan fod mynediad i safleoedd Cadw yn rhad ac am ddim ar ddiwrnod ein Nawdd Sant, mae cyfle i bawb ddarganfod cyfoeth hanes Cymru trwy ymweld â’n safleoedd treftadaeth.

 

“Gydag adeiladau hanesyddol a safleoedd eiconig, mae Cymru’n llawn treftadaeth a henebion diddorol a chwedlonol, ac ar Ddydd Gŵyl Dewi cewch ymweld a dysgu eu hanesion yn rhad ac am ddim."

 

"Bydd cyfle i bawb barhau â’u taith bersonol i’r gorffennol, neu gychwyn un newydd, ac i ddarganfod straeon ein cestyll, ein habatai, a’n safleoedd hanesyddol eraill.”

 

Am ragor o wybodaeth am y safleoedd sydd agosaf i chi, ewch i'n adran Dyddiau Allan.