Mynediad i'r We yng Ngwynedd

22/01/2018

Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed gan grwpiau cymunedol ledled y sir allai elwa o gynllun i wella mynediad at gyfrifiaduron a’r we.

Mae’r Cyngor wedi sicrhau arian trwy Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig, Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 i ddatblygu prosiect Gwynedd Ddigidol - Mynediad i bawb. Bydd y cynllun yn galluogi’r Cyngor i ddarparu offer technoleg gwybodaeth i allu cael mynediad i’r we mewn lleoliadau mewn cymunedau ar hyd a lled y sir.

 

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydan ni’n awyddus i sicrhau fod gan drigolion mewn cymunedau ar draws Gwynedd fynediad hwylus at dechnoleg newydd a’r we.

 

“Os ydych chi’n aelod o grŵp cymunedol neu Gyngor Cymuned ac yn ymwybodol bod diffyg mynediad at gyfarpar TG a’r we yn rhwystr i drigolion eich cymuned, mae’r Cyngor yn awyddus i glywed gennych chi. Mae’n bosib y gallai eich cymuned elwa o fuddsoddiad trwy’r cynllun newydd cyffrous yma.

 

Mannau cyhoeddus

 

“Rydan ni’n chwilio am gymunedau sy’n awyddus i gael offer technoleg gwybodaeth a mynediad i’r we mewn mannau cyhoeddus megis canolfannau cymunedol mewn rhannau gwledig o Wynedd.”

 

Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch gyda’r Cyngor i ddatgan diddordeb cyn Dydd Gwener, 9 Chwefror 2018.

 

Am fwy o fanylion a ffurflen datgan diddordeb, cysylltwch â Lindsey Ellis Edwards, Swyddfa Adfywio gyda Chyngor Gwynedd ar ebost: lindseyellisedwards@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01341 424 491.