Mynd am dro gyda Dewin Dwl a Rwdlan

17/08/2016

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Daw cyfle i fynd am dro gyda Rwdlan a Dewin Dwl mewn llyfrau newydd sbon yng nghyfres boblogaidd Cyfres am Dro, sy’n rhan o gynllun darllen Darllen mewn Dim ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen.

Dau arall o lyfrau ffeithiol am fyd natur gan awdures cyfres Darllen mewn Dim a Chyfres Rwdlan gan Angharad Tomos yw Ar y Traeth a Dydd a Nos. Dyma’r bumed a’r chweched yn y gyfres ddeniadol ‘Am Dro’, sy’n cyfuno testun ffeithiol, lluniau’r awdures Angharad Tomos o gymeriadau Gwlad y Rwla a ffotograffau anhygoel o fyd natur.

 

Yn Ar y Traeth mae modd dysgu am y llanw a thrai, am y creaduriaid, yr anifeiliaid mawr a bach, a’r planhigion sydd â'u cynefin ar lan y môr. Yn Dydd a Nos mae Rwdlan a’r Dewin Dwl yn mynd ar daith drwy’r dydd a’r nos gan ddysgu am ddiwrnodau, yr haul a’r lleuad, y sêr a’r planedau.

 

Adnodd i ddysgu darllen


Mae Cyfres Darllen Mewn Dim wedi hen ennill ei blwyf mewn ysgolion ledled Cymru ers blynyddoedd fel adnodd i ddysgu darllen. Maent wedi cael eu monitro gan banel o athrawon profiadol y Cyfnod Sylfaen ac wedi eu treialu mewn ysgolion. Bydd dau lyfr arall yng Nghyfres Am Dro, Ddoe a Heddiw a Y Tywydd, yn cael eu cyhoeddi yn yr hydref, yn ogystal ag adnoddau digidol i gyd-fynd â’r llyfrau ar wefan Hwb a fydd yn cynnwys gêmau, posau, caneuon a cherddi.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru