Myfyrwyr yn dathlu canlyniadau TGAU

Cafwyd cynnydd sylweddol yng nghanlyniadau TGAU eleni o gymharu gyda chanlyniadau y llynedd, gyda miloedd yn dathlu'r rhan gyntaf allweddol o'i gyrfa addysgol.

Cyhoeddfod corff Cymwysterau Cymru fod bron i dri chwarter y graddau eleni rhwng A* ag C, gyda chwarter y canlyniadau yn raddau A* a A - sef cynnydd o18.4% ers y llynedd.

 

Mae'r canlyniadau yn seiliedig ar asesiadau athrawon fel sail i'r graddau, yn hytrach nag asesiadau allanol. Fe gythruddwyd myfyrwyr Safon A pan ddilynwyd algorithm i bennu canlyniadau.

 

Tro pedol

 

Penderfynodd Llywodraeth Cymru wneud tro pedol ar y graddau Safon A yr wythnos diwethaf, gan ddyfarnu graddau ar sail asesiadau athrawon yn y pen draw, gyda graddau TGAU yn dilyn yr un drefn heddiw. 

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o negeseuon y dydd sy'n dathlu gwaith caled y myfyrwyr ar hyd y flwyddyn.