ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4826 AND report_type = 2 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 75.101.220.230
  REMOTE_PORT : 39466
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : blog=myfyriwr-yn-ennill-cystadleuaeth-ffotograffiaeth-i-bortreadur-cyfnod-clo-yng-ngheredigion
  REQUEST_URI : /blog/myfyriwr-yn-ennill-cystadleuaeth-ffotograffiaeth-i-bortreadur-cyfnod-clo-yng-ngheredigion.html
Myfyriwr yn ennill cystadleuaeth ffotograffiaeth i bortreadu'r cyfnod clo yng Ngheredigion


ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4826 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 75.101.220.230
  REMOTE_PORT : 39466
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : blog=myfyriwr-yn-ennill-cystadleuaeth-ffotograffiaeth-i-bortreadur-cyfnod-clo-yng-ngheredigion
  REQUEST_URI : /blog/myfyriwr-yn-ennill-cystadleuaeth-ffotograffiaeth-i-bortreadur-cyfnod-clo-yng-ngheredigion.html

Myfyriwr yn ennill cystadleuaeth ffotograffiaeth i bortreadu'r cyfnod clo yng Ngheredigion

06/08/2020

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Daeth myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn fuddugol mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth i bortreadu'r cyfnod clo trwy lygaid pobl ifanc Ceredigion.

Cyflwynwyd cyfanswm o 71 o ffotograffau yn rhan o’r gystadleuaeth. Tynnwyd y llun buddugol gan Emily Cameron ar draeth y de Aberystwyth ar 13 Mehefin.

 
Mae Emily yn 21 mlwydd ac fe eglurodd sut y tynnodd hi’r llun buddugol. “Roedd hi’n ddiwrnod heulog iawn ac roedd pawb yn mwynhau'r heulwen wrth gadw at ganllawiau'r llywodraeth. Edrychais ar draws y ffordd a gwelais y dyn yn y ffenestr yn gyntaf ac yna gwelais ddynes a dyn arall ar y palmant. Roeddwn i wrth fy modd o weld pa mor hapus roedden nhw'n edrych wrth fwynhau'r haul a'r cwmni, er ein bod ni mewn cyfnod rhyfedd ar hyn o bryd, lle na allwn fod llai na 2 fetr ar wahân.”

 

Naws iasol

 

Soniodd Emily hefyd am ei phrofiad personol o’r cyfnod clo yng Ngheredigion. “Mae’r cyfnod clo yn Aberystwyth wedi teimlo’n rhyfedd iawn a bu naws iasol i’r dref. Er bod y cyfnod clo wedi bod yn gyfnod eithaf ofnus a phryderus, roedd yn anhygoel gweld sir gyfan yn gweithio gyda’i gilydd i gadw pellter cymdeithasol, dilyn rheolau’r cyfnod clo ac ati er mwyn atal lledaeniad covid-19, a thalodd hyn ar ei ganfed gyda rhai o'r niferoedd isaf o achosion yn y Deyrnas Unedig. Roeddwn i'n teimlo'n ddiogel yn Aberystwyth oherwydd pa mor dda yr oedd pawb yn cadw at y canllawiau ac rydw i'n edrych ymlaen at y diwrnod lle bydd popeth yn ôl i’r arfer a bydd Aberystwyth yn ôl i’r ffordd yr oedd.”