Mwynhewch Ŵyl Caru Cefn Gwlad Abertawe

29/08/2014

Categori: Hamdden, Newyddion

Cynhelir yr Ŵyl Caru Cefn Gwlad gyntaf yn Abertawe y mis nesaf, cyfle i ddysgu am ein hamgylchedd. Cynhelir yr ŵyl dros 16 (6 - 21 o Fedi) o ddiwrnodau gyda bron 60 o ddigwyddiadau gwahanol ar draws Gwyr a Mawr. 

 

Dewch wyneb yn wyneb a byd natur ar daith gerdded bywyd gwyllt, cymerwch ran mewn anturiaeth crefft y goedwig neu dysgwch sgiliau newydd. 

 

Mae’r digwyddiadau i gyd yn dod o dan un o’r themâu yma sef Mwynhau, Dysgu neu Gofalu. Trefnwyd yr Ŵyl gan Dîm Cadwraeth Natur Dinas a Sir Abertawe ond mae’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal gan sefydliadau eraill. 

 

Darllenwch ymlaen i weld y rhaglen lawn a gwnewch y mwyaf o’r cyfle i ddysgu rhywbeth newydd. 

 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net