Mwy o lwybrau Eryri ar Google Street View

13/04/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd 17 o lwybrau Eryri i’w gweld o’r newydd ar Google o heddiw ymlaen, diolch i Google Street View ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Ers lansio “Street View” yn 2007, bu Google yn teithio ar hyd ac ar led y byd yn tynnu lluniau panoramig 360◦ o strydoedd y byd, ond ddwy flynedd yn ôl, wedi i’r cwmni ddechrau defnyddio Gogle Trekker i fentro i lefydd oedd yn anhygyrch i gerbydau, ychwanegwyd 11 o lwybrau Eryri at yr adnodd gan gynnwys llwybrau’r Wyddfa sy’n eich arwain at olygfa gorau’r Gwledydd Prydain. Yna llynedd, unwaith eto gyda chydweithrediad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, cofnodwyd 17 o lwybrau o’r newydd.

 

Gyda phecyn 22kg ar eu cefnau a glôb yn cynnwys 15 camera uwch eu pennau, bu gwirfoddolwyr a staff yr Awdurdod yn cofnodi golygfeydd o Eryri ar gyfer Google Street View.  Y tro hwn fodd bynnag, aethpwyd ati i gofnodi amrywiaeth ehangach o lwybrau yn y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys rhai sy’n addas i deuluoedd ac eraill yn addas ar gyfer pawb.

 

Eglurodd Mair Huws, Pennaeth Adran Wardeiniaid a Mynediad,“Y gwir amdani yw fod gennym gymaint o lwybrau ym mhob cwr o’r Parc Cenedlaethol sy’n addas ar gyfer pob math o alluoedd, ac un o’r manteision i gael adnodd fel y Google Street View ar lwybrau Eryri yw ei fod yn dangos ystod yr amrywiaeth hwnnw. Un o fanteision eraill  defnyddio Google Street View wrth gwrs yw ei fod o’n rhoi syniad i ni o natur y dirwedd cyn i chi ei gyrraedd, ac felly gall y eich galluogi chi i wneud penderfyniad gwybodus ynglŷn â pha lwybr sy’n addas i chi cyn dechrau ar eich taith. Fe fyddai’n wych gweld teuluoedd o bob gallu yn mwynhau’r llefydd arbennig hyn dros y Pasg – mae ‘na rywbeth yma i bawb yn Eryri.

 

Y llwybrau diweddaraf i’w cofnodi yw:

 

·      Llyn Tegid, Y Bala - De

·      Llyn Tegid, Y Bala – Gogledd

·      Tomen y Mur

·      Abergwyngregyn - Rhaeadr Fawr

·      Llwybr Llanfairfechan

·      Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

·      Llyn Dinas

·      Llwybr Ianws

·      Crimpiau

·      Lôn Las Ogwen  (Ogwen i Gapel Curig)

·      Llwybr Cynwch

·      Llwybr Cnicht

·      Llwybr Pren Traeth Benar

·      Llwybr Craig y Ddinas

·      Llwybr Llyn Traws

·      Llwybr Afon a Llyn, Y Bala

·      Cylchdaith Croesor

 

 

 

 

Ceir mwy o fanylion am y llwybrau hyn ar wefan yr Awdurdod, www.eryri-npa.gov.uk 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru