Mudiad yn cefnogi uno cynghorau Gwynedd a Môn

08/02/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fel rhan o ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ad-drefnu Llywodraeth Leol, mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi datgan eu dymuniad am dair Sir i Ogledd Cymru.

Mae’r mudiad iaith wedi datgan eu bod yn cefnogi uno Gwynedd a Môn, ond yn gwrthwynebu uno Gwynedd, Môn a Chonwy os yw ad-drefnu yn digwydd.

 

Mae’r mudiad eisoes wedi mynegi barn ar y mater hwn mewn trafodaethau a gohebiaeth â’r Llywodraeth, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Prif Weinidog. Pwysleisiwyd yr un neges sylfaenol; sef bod angen gwarchod ac ehangu’r Gymraeg fel iaith weinyddol Llywodraeth Leol yng Nghymru, ac yn benodol felly yn y Gogledd-orllewin.

 

Mae Dyfodol o’r farn ei bod yn hanfodol bwysig gosod ffiniau sy’n addas i anghenion y Gymraeg, ac os am warchod a chryfhau'r Gymraeg mewn gweinyddiaeth gyhoeddus, nid oes amheuaeth mai’r opsiwn synhwyrol fyddai sefydlu tair Sir yn y Gogledd.

 

Gwarchod ac ehangu

 

Dywedodd Simon Brooks, Ysgrifennydd Dyfodol, “Os ydym am warchod ac ehangu ar yr hyn a gyflawnwyd yng Ngwynedd dros ddeugain mlynedd, mae’n rhaid sicrhau ffin a fyddai’n caniatáu hyn yn weddol rwydd. O ystyried demograffeg iaith a hanes y ddwy ardal, byddai uno Gwynedd a Môn yn cynnig cyfle gwych o safbwynt cryfhau’r Gymraeg yn y Gogledd orllewin."

 

Ychwanegodd, "Ar y llaw arall, byddai’r opsiwn uno Gwynedd a Môn gyda Chonwy yn golygu ymysg pethau eraill ychwanegu at Wynedd a Môn cymunedau ar hyd glannau Clwyd lle nad yw’r Gymraeg yn iaith arferedig ond canran fychan o’r boblogaeth. Byddai hyn yn creu sefyllfa gwbl afrealistig o safbwynt Gwynedd yn cadw ei bolisi iaith cryf presennol, heb sôn am ei ehangu. Yn wir, byddai’n gosod her anorchfygol i’r Gymraeg fel iaith weinyddol.“

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru