Mudiad yn galw am sylw hanfodol i gynllunio ieithyddol

14/02/2019

Categori: Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi cyhoeddi eu bod yn edrych ymlaen at drafod gyda'r Llywodraeth y newidiadau posibl yn rôl y Comisiynydd iaith a'r posibiliadau ar gyfer sefydlu Asiantaeth Iaith fewnol yn rhan o'r Llywodraeth. 

Mewn datganiad, dywedodd Dyfodol yr Iaith eu bod am weld y Llywodraeth, o dan ba drefn bynnag, yn rhoi blaenoriaeth i bedwar maes sylfaenol cynllunio iaith:

 

  • y cartref: cynyddu nifer y cartrefi Cymraeg o 7% i 10% o fewn 5 mlynedd gyda gofal meithrin cyfrwng Cymraeg yn ategu hyn fel rhan greiddiol o’r gymuned leol
  • y gymuned: creu rhaglen o hyrwyddo cymunedau Cymraeg, gan gynnwys creu gwahanol fodelau o Ganolfannau Cymraeg a gofal meithrin cyfrwng Cymraeg sy’n rhan greiddiol o’r gymuned leol
  • Cymreigio'r gweithle: creu cwotâu at gyfer cynyddu nifer gweithwyr sy'n defnyddio'r Gymraeg mewn llywodraeth leol, i gychwyn. 
  •  Addysg Gymraeg: sicrhau twf cyflym addysg Gymraeg Mae Dyfodol yr Iaith am weld £5 miliwn cychwynnol yn cael ei roi i ddatblygu polisïau a gweithgareddau ym mhob un o'r meysydd hyn.

 

Cyrff presennol

 

Mae Dyfodol yr Iaith hefyd am weld cyrff sydd eisoes wedi cael dylanwad, fel y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Ganolfan Genedlaethol Cymraeg i Oedolion yn parhau i allu gweithredu'n greadigol ac effeithiol.