Mudiad yn galw am gyfarfod gyda S4C i drafod isdeitlau

08/03/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yn dilyn ymgyrch ddiweddar S4C i gyflwyno isdeitlau gorfodol am gyfnod o bum niwrnod, mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi gofyn am gyfarfod gydag Awdurdod a Phrif Weithredwr y Sianel.

Mae’r mudiad yn gobeithio bydd cyfarfod o’r math yn gyfle i leisio eu pryder ynglŷn â chyfeiriad polisi diweddar y sianel, gyda'r mudiad yn credu fod yr ymgyrch ddiweddar yn tanseilio’r genhadaeth greiddiol o ddarparu pau naturiol i’r iaith Gymraeg.

 

Mae Dyfodol i’r Iaith yn pwyso am hepgor unrhyw gynlluniau pellach mewn perthynas ag isdeitlau gorfodol ac am ddarpariaeth gytbwys a dewisol o isdeitlau yn y Gymraeg a’r Saesneg. Byddai’r cyfarfod hefyd yn gyfle i leisio pryder ynglŷn â defnydd cynyddol y sianel o’r Saesneg, yn enwedig mewn dramâu a rhaglenni ffeithiol.

 

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol: “Bu ymgyrch ddiweddar S4C i osod isdeitlau Saesneg gorfodol yn fethiant, gyda gwylwyr, a gwylwyr ifanc yn enwedig, yn mynegi gwrthwynebiad ar y cyfryngau cymdeithasol. Daeth y glir nad yw gwylwyr yn fodlon gweld y Gymraeg yn cael ei thanseilio. Byddwn ninnau fel mudiad yn pwyso ar S4C i fabwysiadu polisi goleuedig, sy’n hyrwyddo a normaleiddio’r Gymraeg fel prif egwyddor y gwasanaeth.”

 

Mae S4C yn dadlau fod yr ymgyrch wedi'i hanelu at hyrwyddo defnyddioldeb isdeitlau i bobl sydd ddim fel arfer yn gwylio S4C, "Mae'r ymgyrch yma yn hollol gyson gyda'r hyd sydd yn y ddogfen S4C: Edrych i'r Dyfodol, lle nodir ein bwriad i "wneud mwy i hysbysebu'r ffaith fod isdeitlau yn rhwydd i'r rhai sydd am eu defnyddio".

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru