Mudiad yn croesawu penderfyniad Hitachi i atal cynlluniau i godi atomfa niwcliar

17/01/2019

Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad PAWB y’n gwrthwynebu codi atomfa niwcliar newydd yn Wylfa ar Ynys Môn wedi croesawu cyhoeddiad swyddogol gan gwmni Hitachi heddiw eu bod yn rhewi'r prosiect i fwrw ymlaen a chynlluniau i godi Wylfa Newydd yn Ynys Môn.

Dywedodd Dylan Morgan ar ran y mudiad, "Mae’n ergyd fawr i’r prosiect ac yn rhyddhad i bob un ohonom sy’n poeni am ddyfodol ein hynys, ein gwlad,ein hiaith, yr amgylchedd ac yn wir am ynni adnewyddadwy."

 

Mae PAWB wedi bod yn rhybuddio 'fod y costau ynglŷn â phrosiect Wylfa yn debygol o fod yn faen tramgwydd angheuol i’r prosiect.'

 

Dros y blynyddoedd diwethaf  mae’r is-gwmni Horizon ar ran Hitachi ynghyd â chyngor Ynys Môn, Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi arian sylweddol yn hyrwyddo Wylfa B. 

 

Yn ôl Dylan Morgan, "Gwaddol hyn yw fod dros ddegawd wedi ei wastraffu ar Wylfa, ac ychydig iawn o gynllunio economaidd amgen wedi digwydd. Addawyd swyddi i’n pobl ifanc ar seiliau simsan. Difethwyd tir da i greu isadeiledd i gefnogi’r diwydiant."

 

"Bellach, mae’n bryd i wleidyddion a swyddogion Llywodraethau y Deyrnas Gyfunol, Llywodraeth Cymru ac Ynys Môn syrthio ar eu bai. Mae Cymru yn gyforiog o adnoddau naturiol y gellir eu defnyddio i greu dyfodol ynni disglair a chynaliadawy, ac uwchlaw popeth creu mwy o swyddi mewn llai o amser nag a fyddai Wylfa yn ei wneud."

 

Adolygu cynllun datblygu lleol

 

Mae Dylan Morgan yn galw ar Gynghorau Sir Gwynedd ac Ynys Môn i adolygu eu Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ar fyrder. 

 

"Galwn arnynt i lunio cynllun cwbl newydd heb unrhyw gefnogaeth i ddatblygiadau niwclear ychwanegol yng ngogledd orllewion Cymru. Mae’n amlwg fod yr un diffyg diddordeb gan y sector breifat mewn buddsoddi yn y dechnoleg adweithyddion modiwlaidd SMR, ac mai ffolioneb llwyr fyddai gwastaffu arian trethdalwyr a blynyddoedd ychwanegol i ddilyn y freuddwyd ffol honno."

 

Ychwanegodd Dylan Morgan ‘Ni ddylai ceiniog ychwanegol o arian cyhoeddus gael ei wario ar y broses hirwyntog hon o asesu eliffantod gwyn Hitachi.’