Mudiad Yes Cymru yn croesawu etholiad cyffredinol

20/04/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad dros annibynniaeth i Gymru - Yes Cymru wedi croesawu’r ffaith y bydd Etholiad Cyffredinol ledled y Deyrnas Unedig yn digwydd yn fuan, gan ddweud ei fod yn gyfle newydd i roi Annibyniaeth Cymru ar yr agenda wleidyddol.

Dywedodd Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd YesCymru: “Mae Brexit wedi newid popeth. Mae'n debygol mai Llywodraeth Geidwadol fydd gyda ni eto am gyfnod hir – llywodraeth heb ei hethol gan Gymru, yn gwanhau datganoli yn lle'i gryfhau, ac yn cyflwyno polisïau sy'n groes i werthoedd Cymru. Mae brys newydd i’n hymgyrch dros annibyniaeth i Gymru.”

 

“Rydyn ni'n gwybod y bydd Annibyniaeth i’r Alban a chreu Iwerddon Unedig yn faterion pwysig yn yr etholiad hwn. Er mwyn sicrhau nad yw Cymru'n cael ei hanghofio, bydd YesCymru yn gweithio yn ystod yr ymgyrch etholiadol gydag aelodau o bob blaid – a rhai di-blaid – sy'n cefnogi annibyniaeth i Gymru. Rydyn ni'n galw ar bob plaid wleidyddol i edrych eto ar annibyniaeth yn lle cadw at syniadau hen ffasiwn sy'n mygu ein potensial fel gwlad.”

 

Ymgyrchu ar y cyd

 

Ychwanegodd Iestyn ap Rhobert, “Bydd YesCymru hefyd yn ymgyrchu ar y cyd gyda grwpiau o blaid annibyniaeth yn yr Alban a Gogledd Iwerddon i wneud yr achos ehangach bod angen creu strwythurau gwleidyddol newydd ar draws Ynysoedd Prydain ac Iwerddon.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru