Mudiad iaith yn ymateb i ganlyniad y bleidlais i newid enw'r Senedd

10/10/2019

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i bleidlais y pwyllgor ddoe ar y ddeddfwriaeth i enwi’r Senedd.


Mewn ymateb i’r newyddion fod Aelodau'r Cynulliad wedi pleidleisio o blaid cael enw dwyieithog i'r sefydliad pan fydd yn cael teitl newydd. Bydd yn cael ei alw'n Senedd Cymru yn Gymraeg, a Welsh Parliament yn Saesneg.

 

Dywedodd Osian Rhys o Gymdeithas yr Iaith: “Mae’n amlwg o’r sylwadau yn y ddadl heddiw bod llawer iawn o gefnogaeth ar draws y pleidiau i’r enw uniaith Gymraeg, ‘Senedd’. Dim ond hanner ffordd drwy’r cyfnod deddfu mae’r gwleidyddion, felly bydd cyfle arall i wthio gwelliant i sicrhau hynny enw uniaith ymhen ychydig wythnosau. Byddwn ni’n parhau â’r ymgyrch gyda’r nod yna mewn golwg.

 

Yr iaith sy'n uno pawb

 

Ychwanegodd Osian Rhys, “Credwn yn gryf fod y Gymraeg yn iaith sy’n uno pawb yng Nghymru, drwy eiriau’r anthem genedlaethol er enghraifft. Roedd hi’n siomedig clywed rhai aelodau o'r Senedd yn siarad yn nawddoglyd am bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg ar hyn o bryd. Rydyn ni o’r farn bod ‘Senedd’ yn enw a all ein huno ni i gyd, ac mae’n amlwg bod y cyhoedd yn cytuno hefyd.”

 

Ydych chi'n cytuno gyda'r enw newydd?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)