Mudiad iaith yn llongyfarch newid polisi ym Môn

24/11/2017

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi ysgrifennu at Ynys Môn i longyfarch y Cyngor Sir ar ei benderfyniad i droi iaith weinyddu'r Cyngor i'r Gymraeg.

Mae annog gweithluoedd Cymraeg wedi bod yn un o flaenoriaethau polisi Dyfodol i'r Iaith.

 

Dywedod Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i'r Iaith, "Mae gwneud y Gymraeg yn iaith naturiol y gweithle'n gam hanfodol wrth i ni sicrhau dyfodol llewyrchus i'r iaith. Rydyn ni'n canmol y Sir am weithredu'n flaengar."

 

"Gyda Gwynedd eisoes wedi gwneud hyn, rydyn ni'n edrych ymlaen at weld y Gymraeg yn dod yn brif iaith weinyddu siroedd y gorllewin, o Fôn i Gaerfyrddin. Bydd hyn yn trawsnewid rhagolygon y Gymraeg yn y siroedd hyn."

 

Hyderus

 

Ychwanegodd Heini Gruffudd, ‘Rydyn ni'n hyderus y bydd y Llywodraeth yn fodlon buddsoddi'n helaeth yn y galwadau hyfforddi iaith fydd yn sail i lwyddiant y newid ieithyddol yma."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru