Mudiad iaith yn lansio gweledigaeth ‘Mwy na Miliwn’

24/07/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio ei dogfen weledigaeth ‘Mwy na Miliwn’ nos Lun, fydd yn amlinellu gweledigaeth y mudiad ar gyfer etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf a llywodraeth nesaf Cymru.

Bydd y lansiad yn cynnwys sgwrs banel gyda’r academyddion Dr Elin Royles a Dr Osian Elias, a Mabli Siriol, Joseph Gnagbo a Talulah Thomas o Gymdeithas yr Iaith.

 

Mae’r ddogfen yn galw ar y pleidiau gwleidyddol i fabwysiadu agenda ‘mwy na miliwn’ yn eu maniffestos, gan gymryd y camau sydd eu hangen i gyrraedd miliwn a mwy o siaradwyr ac ehangu defnydd o’r iaith ymhob agwedd ar fywyd. Mae’r Gymdeithas yn galw am ddyfnhau’r ymrwymiad presennol a gwireddu ‘dinasyddiaeth Gymraeg i bawb’, gan sicrhau bod pawb yn y wlad, o bob cefndir, yn gallu dysgu, mwynhau a defnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd.

 

Er mwyn cyflawni’r amcanion hyn, mae’r ddogfen yn galw ar y llywodraeth nesaf i gyflwyno Deddf Addysg Gymraeg i Bawb, creu mil o ofodau uniaith Gymraeg newydd, buddsoddi £186miliwn y flwyddyn mewn prosiectau i hyrwyddo’r Gymraeg, a sefydlu’r hawl i bawb, o bob oed, ddysgu Cymraeg yn rhad ac am ddim. 

 

Bydd y digwyddiad, fydd yn cael ei ddarlledu’n fyw dros Zoom a Facebook Live nos Lun am 6:30yh, yn cynnwys trafodaeth banel ynghylch y weledigaeth gyda chyfle i’r cyhoedd holi’r panel.

 

Meddai Bethan Ruth, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: “Dw i’n edrych ymlaen yn fawr at lansiad swyddogol ein dogfen weledigaeth ‘Mwy na Miliwn - Dinasyddiaeth Gymraeg i Bawb’. Mae’n bryd adeiladu ar y consensws o gwmpas targed y miliwn o siaradwyr, a mynd ymhellach ac yn ddyfnach i wireddu dinasyddiaeth Gymraeg i bawb. Mae’r syniadau arloesol yn y ddogfen wedi dod ar ôl misoedd o ymgynghori gydag arbenigwyr ac aelodau o’r cyhoedd o bob rhan o’r wlad.

 

Y thema gyffredinol sy’n rhedeg drwy’r ddogfen yw’n gweledigaeth o Gymru gynhwysol a Chymraeg, lle mae gan bawb sy’n byw yma fynediad at yr iaith a lle mae defnyddio’r iaith ym mhob cyd-destun yn rhywbeth cwbl normal i fwy a mwy o bobl. Er mwyn cyflawni’r uchelgais yma, dylai’r llywodraeth nesaf gyflwyno dinasyddiaeth Gymraeg i bawb.”

 

Trafod syniadau

 

Ychwanegodd: “Bydd lansiad ein dogfen weledigaeth ddydd Llun yn gyfle gwych i bobl glywed am y weledigaeth a thrafod y syniadau fydd yn sail i’n hymgyrchu dros y flwyddyn nesaf cyn etholiadau’r Senedd i sicrhau bod gwleidyddion Cymru yn gwrando ar y bobl. 

 

Drwy ganolbwyntio ar yr agenda ‘mwy na miliwn ‒ dinasyddiaeth Gymraeg i bawb’ a amlinellir yn y ddogfen hon, gellir sicrhau bod y Gymraeg yn dod yn iaith i bawb yn ein gwlad, o bob cefndir.”