Mudiad iaith yn herio'r toriadau yng Ngwynedd

12/11/2015

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal cyfarfod ddydd Sadwrn yma yng Nghaernarfon i drafod y toriadau arfaethedig i wasanaethau cyhoeddus yng Ngwynedd. 

 

Daw hyn wrth i nifer o awdurdodau lleol led-led Cymru wynebu penderfyniadau anodd, gyda thoriadau gorfodol ar y gweill. 

 

Mae Cyngor Gwynedd yn dweud fod rhaid iddyn nhw arbed £50m a bod rhaid dod o hyd i £7m drwy dorri gwasanaethau. Yn ystod mis Hydref a Thachwedd bu Cyngor Gwynedd yn cynnal cyfres o gyfarfodydd gan annog pobl i ymateb i’r ymgynghoriad ‘Her Gwynedd’.

 

Meddai Ben Gregory, fydd yn cadeirio’r cyfarfod dydd Sadwrn, "Dyma gyfle i unigolion a mudiadau i ddod at ei gilydd i drafod y sefyllfa argyfyngus sydd o’n blaenau. Gobeithiwn y bydd modd cydweithio i wrthwynebu’r toriadau i nifer o’n gwasanaethau mwyaf gwerthfawr fydd yn golygu bod pobl yn colli eu swyddi a’n bod ni yn colli gwasanaethau pwysig."

 

Dywedodd Menna Machreth, cadeirydd rhanbarth Gwynedd a Môn, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Dros y misoedd diwethaf mae’r Cyngor wedi gofyn i bobl Gwynedd ddweud beth yr hoffen nhw ei gadw fel gwasanaethau. Maent yn gofyn i bobl lenwi ffurflen ar-lein lle disgwylir eu bod yn cyrraedd ffigwr o £7 miliwn o doriadau. Cred Cymdeithas yr Iaith fod hwn yn gwestiwn anheg sy’n gosod pobl yn erbyn ei gilydd; efallai fod gwasanaeth nad yw’n bwysig i fi yn hanfodol i rywun arall.

 

Ychwanegodd, "Pryderwn hefyd am ddyfodol gwasanaethau mewn ardaloedd fel gwledig Meirionydd a gobeithiwn gynnal cyfarfod tebyg i hwn yn ne’r sir yn y dyfodol agos."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru