Mudiad iaith yn gofyn am gyfarfod gyda phrif weithredwr Greggs

07/11/2017

Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr cwmni Greggs gan ofyn am gyfarfod i drafod eu polisi iaith, yn dilyn honiadau am sylwadau rhagfarnllyd gan aelod o staff.

Daw hyn wedi i gwsmer dderbyn ymateb gan y staff yn Saesneg yn dweud – “Cymraeg oedd hynny? Roedd e’n swnio’n fwy fel Tourette’s i fi.”

 

Dywedodd Osian Rhys, is-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith: "Os yw'n wir, mae'r ymddygiad honedig yma'n ofnadwy. Mae wedi digwydd, nid yn unig o ganlyniad i agwedd un aelod o staff, ond, yn rhannol, o achos ydiffyg deddfwriaeth iaith sy'n rheoleiddio busnesau preifat. Rydyn ni wedi ysgrifennu heddiw at brif weithredwr y cwmni i ofyn am gyfarfod idrafod agwedd y cwmni at y Gymraeg a'u polisi iaith yn ehangach. 

 

 

Dyletswyddau iaith

 

Ychwanegodd Osian Rhys, ‘Rydyn ni hefyd yn galw ar y Llywodraeth i gynnwys siopau'r stryd fawr dan ddyletswyddau iaith er mwyn sicrhau bod y cwmni hwn a chwmnïau eraill yn normaleiddio defnydd y Gymraeg ym mhob rhan o fywyd." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru