Mudiad iaith yn galw am bwerau darlledu i Gymru yn dilyn diwedd Radio Ceredigion

12/12/2018

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru yn dilyn y newyddion bod Ofcom wedi derbyn cais i ddod â Radio Ceredigion i ben, gyda'r donfedd yn cael ei rhoi i sianel uniaith Saesneg.

Dywedodd Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Grŵp Digidol Cymdeithas yr Iaith: "Mae'n gwbl amlwg nad yw'r system ddarlledu dan reolaeth San Steffan yn cael ei chynnal er lles Ceredigion na Chymru. Datganoli darlledu yw'r unig ateb. Dylid yn y lle cyntaf ddatganoli’r rheoleiddwyr fel y gallwn ni fel cenedl benderfynu beth yw’n gofynion ni o ran darlledwyr y genedl."

 

Yn ôl Heledd Gwyndaf, “Mae Llywodraeth Prydain, drwy Ofcom, wrthi'n ceisio llacio rheoleiddio ymhellach – gyda dim gofyniad i radio masnachol gynnwys newyddion cenedlaethol am Gymru na darlledu yn Gymraeg. Mae gwir angen datganoli darlledu i Gymru i ni fel cenedl allu gosod rheolau ein hunain, wedi'i seilio ar beth sy'n bwysig i ni. Pa synnwyr mae'r wlad drws nesaf i ni sy'n gyfrifol am ddarlledu yn y wlad?"  

 

 

Datganoli rheoleiddwyr radio lleol

 

Ofcom sydd yn rheoleiddio radio lleol drwy wledydd ynysoedd Prydain ond mae Cymdeithas yr Iaith yn gweld datganoli rheoleiddwyr radio lleol fel un o'r camau cyntaf tuag at ddatganoli darlledu i Gymru.