Mudiad iaith yn cyhuddo'r Llywodraeth o anwybyddu'r Gymraeg

08/07/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu llythyr at John Whittingdale, yr Ysgrifennydd Hamdden, Diwylliant a Chwaraeon yn dweud fod y Llywodraeth yn 'anwybyddu''r Gymraeg ac yn 'camddeall' natur S4C.

 

Mae John Whittingdale wedi awgrymu eisoes y byddai toriadau i S4C yn 'rhesymol' – rhywbeth mae ymgyrchwyr iaith a mudiadau yn y diwydiant darlledu wedi ei feirniadu.

 

Yn y llythyr at yr Ysgrifennydd Hamdden, Diwylliant a Chwaraeon mae Aled Powell, Cadeirydd grŵp Dyfodol Digigol y Gymdeithas yn egluro, “Mae’r sianel wedi dioddef cwtogiadau o oddeutu 40% i’w chyllideb eisoes, gyda’r Llywodraeth yn arbed 93% o’r hyn oedd yn arfer ei gwario - ymhell tu hwnt i’r hyn rydych yn ei ystyried gyda’r BBC. Mae'r gymhariaeth felly’n un annheg a thwyllodrus.”

 

Heb ymgynghoriaeth

 

Mae'r llythyr hefyd yn beirniadu'r ffordd y mae'r Llywodraeth wedi mynd ati i drafod toriadau posibl a dyfodol ariannu S4C a'r BBC, “Rydym yn condemnio’n llwyr y broses rydych wedi ei defnyddio i ddod i’r cytundeb hwn, heb ymgynghori ag S4C, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru na phobl Cymru’n fwy cyffredinol.

 

Ychwanegodd, ‘Mae’n cadarnhau unwaith eto nad yw’r Gymraeg o unrhyw bwys o gwbl i’ch Llywodraeth. Yn wir, rydych yn trin S4C ac felly'r Gymraeg a phobl Cymru gyda dirmyg. Nid mater o danseilio yw hwn, ond mater o anwybyddu: mae’n debyg bod y Gymraeg yn hollol amherthnasol i'ch Llywodraeth.”

 

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw am fformiwla ariannu statudol ar gyfer S4C, sefydlu ardoll ar gwmnïau mawrion er mwyn ariannu darlledu cyhoeddus, creu darlledwr Cymraeg aml-blatfform newydd a datganoli grym a chyllid dros ddarlledu i Gymru.