Mudiad iaith yn croesawu fod Cyngor Môn yn gohirio penderfyniad

30/07/2015

Categori: Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad pwyllgor cynllunio Cyngor Ynys Môn i wrthod cymeradwyo cynllun dadleuol am y tro i adeiladu parc hamdden ger Caergybi. 

 

Mae’r datblygwyr yn chwilio am ganiatad i greu parc hamdden gyda 500 o dai pren, parc dwr, neuadd chwaraeon a bwyty ym mharc gwledig Penrhos ger Caergybi, gyda’r pwyllgor wedi gohirio’r penderfyniad tan eu cyfarfod nesaf ym mis Medi, gan ofyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun.

 

Dywedodd Tamsin Davies, ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg eu bod yn ddiolchgar i’r cynghorwyr am oedi’r cynllun,  ‘Rydyn ni'n diolch i'r cynghorwyr sydd wedi gorfodi oedi rhag rhoi caniatad i'r cais.’

 

Yn ôl Tamsin Davies, bydd y datblygiad hwn yn effeithio’n negyddol ar y Gymraeg ar Ynys Mon, "Ni ddylai'r Cyngor Sir, sydd yn datgan eu bod o ddifrif am ddiogelu'r Gymraeg fel iaith hyfyw, ganiatáu i ddatblygiad fel hwn fynd yn ei flaen, yn arbennig o gofio canlyniadau siomedig y cyfrifiad yn y sir, lle gwelwyd cwymp sylweddol yn y canran o siaradwyr Cymraeg ar yr ynys."

 

Ychwanegodd fod y datblygiad hefyd yn mynd yn groes i’r amgylchedd naturiol, ’Mae caniatáu i ddatblygiad mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol yn torri un o gonglfeini ein system gynllunio sef bod rhaid i'r drefn gynllunio ddiogelu ein hamgylchedd naturiol a hybu datblygu cynaliadwy.”