Moelyci yn dychwelyd i'w gwreiddiau

30/03/2015

Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Canolfan Moelyci yn dychwelyd i'w gwreiddiau

Mae Fferm Moelyci, ger Bangor yn barod i ddychwelyd i’w gwreiddiau fel fferm weithredol sy’n tyfu a gwerthu cynnyrch lleol.

 

Mae Ffarm Moelyci, sy'n cynnwys mynydd Moelyci, wedi ei leoli ar gyrion Tregarth, nepell o'r A5 a'r A55, ger Bangor.

 

Er yn frwd i gadw'r ffocws amgylcheddol, mae'r rheolwyr eisiau rhoi pwyslais newydd ar sicrhau fod Moelyci yn dod yn fferm weithredol unwaith eto. Fferm wedi ei seilio ar fentergarwch ond sydd hefyd yn agored i bobl leol ac ymwelwyr.

 

Caffi newydd

 

Fferm denantiaeth o fewn Stad y Penrhyn oedd y fferm yn wreiddiol ond daeth y fferm i ddwylo mudiad cydweithredol Moelyci yn fuan yn 2000. Dan arweiniad Cwm Harry yn awr, mae'r fferm yn bwriadu gwneud nifer o newidiadau tua'r dyfodol gyda chaffi newydd yn gweini bwyd lleol yn cael ei agor. Meddai Adam Kennerley, Prif Weithredwr Cwm Harry,

“Mae’n holl bwysig ein bod ni’n trafod y datblygiadau efo’r gymuned. Ein gweledigaeth ni yw gallu gwasanaethu cymunedau Dyffryn Ogwen, boed hynny trwy ddarparu cyfleusterau siop a chaffi cymunedol a thrwy gynnig canolfan amgylcheddol a bwyd da lleol.”

 

Er mwyn gwneud hyn, mae’r rheolwyr yn cydweithio â Phartneriaeth Ogwen i ymgynghori yn eang ar y cynlluniau arfaethedig. Mae holiaduron eisoes wedi eu dosbarthu a mae 2 grŵp ffocws arbennig wedi eu trefnu i gywain barn y gymuned yn lleol, gyda chyfarfod yn Nhregarth ar Hydref 26ain a'r ail yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar Fawrth 30ain.

 

Mae'r fferm ar agor i'r cyhoedd yn barod ac ystod eang o gyrsiau a theithiau tywys eisoes yn yr arfaeth.

 

Am fwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad cymunedol, cysylltwch â Meleri Davies partneriaeth@ogwen.org neu 01249 602131

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net