Miloedd yn tyrru i Ŵyl fwyd gyntaf Caernarfon

16/05/2016

Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heidiodd dros 10,000 o bobl i Gaernarfon dros y penwythnos i fwynhau gwledd o fwyd wrth i Ŵyl Fwyd Caernarfon gael ei chynnal am y tro cyntaf.

Roedd y dref yn orlawn yn y tywydd braf, gyda stondinau yn cynnwys pob math o fwyd a diod artisan lleol o gigoedd organig i gawsiau diddorol.

 

Roedd dros 70 o gynhyrchwyr bwyd a chrefftau wedi eu gwasgaru ar hyd a lled y dref gaerog, ac mi roedd dewis o fwyd stryd blasus, boed yn fwyd mor, yn fyrgyrs organig, pizzas wedi eu coginio ar garreg, rhost mochyn a oedd yn tynnu dwr i ddannedd. Ar y cei llechi, roedd llwyfan perfformio yn sicrhau cerddoriaeth ddidor o fore gwyn tan nos.  

 

O blith yr uchafbwyntiau oedd ymddangosiad y cogydd adnabyddus Bryn Williams o Fwyty Odettes yn Llundain a Beca Lyne-Pirkis a ddaeth i enwogrwydd ar gyfres y Bake off a fe fu'r ddau yn gwneud arddangosfeydd coginio yn Neuadd y Farchnad.

 

Dywedodd Nici Beech ar ran y trefnwyr eu bod wedi plesio’n fawr gan yr ymateb, "'Doedden ni ddim yn disgwyl gymaint i ddod, amcangyfrifiwyd fod dros 10,000 wedi dod, mi roedd busnesau lleol yn hapus, dywedodd un o'r stondinwyr eu bod wedi cael y gwerthiant undydd gorau erioed mewn unrhyw wyl.  Mae'n argoeli'n dda ar gyfer flwyddyn nesaf. Mi ydan ni'n dechrau cynllunio a chodi arian ar gyfer yr wyl nesaf. Fydda ni'n trefnu digwyddiadau codi arian."

 

Ychwanegodd,  "Mi ydan ni'n ddolchgar iawn am y gefnogaeth yn lleol, ac yn enwedig i Ymddiriedolaeth yr Harbwr. Mi roedd y rhan fwyaf o'r bobl a ddaeth yn Gymry Cymraeg sy'n dda o beth."    

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o luniau’r diwrnod: