Miloedd o bunnoedd wedi'i roi gan Rhodd Eryri

24/01/2017

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Ers lansiad cynllun Rhodd Eryri ym mis Gorffennaf 2016 mae nifer o fusnesau twristiaeth fwyaf blaenllaw Eryri wedi llwyddo i godi miloedd o bunnoedd i gefnogi prosiectau pwysig yn y Parc Cenedlaethol.

Mae Rhodd Eryri yn gynllun peilot sy'n rhoi'r dewis i ymwelwyr roi rhodd wirfoddol i brosiectau lleol.  Gwneir hyn drwy ychwanegu swm bach at gost eitemau fel llety, pryd o fwyd neu weithgaredd. Yn nodweddiadol, nid yw hwn fwy na £1 fesul taliad, ac yn aml mae’n llai.

 

Ar hyn o bryd croesewir yr Wyddfa rhyw 600,000 o ymwelwyr pob blwyddyn, ffigwr sydd wedi dyblu ers 2007. Mae hyn yn cynnwys mwy na’r nifer o ymwelwyr â Ben Nevis, Scafell Pike, Mont Blanc a Everest wedi’u cyfuno! Mae'n amlwg bod hyn yn cael effaith ar yr amgylchedd ac mae Rhodd Eryri yn rhoi cyfle i ymwelwyr roi ychydig yn ôl yn gyfnewid am eu mwynhad.

 

Dros y misoedd diwethaf mae bron i £3500 wedi ei godi drwy’r cynllun. Bydd yr arian yma yn mynd i gyllido cwrs achrededig, sy’n cael ei redeg gan Gymdeithas Eryri, bydd yn dysgu sgiliau cadwraeth draddodiadol ar y mynydd i bobl ifanc.

 

Cyfle i ddysgu sgiliau newydd

 

Dywedodd John Harold o Gymdeithas Eryri, “Bydd yr arian yma yn galluogi 48 o bobl ifanc i gwblhau’r cwrs. Mae dysgu sgiliau traddodiadol, fel adeiladu waliau cerrig sych, yn hanfodol ar gyfer diogelu hanes a threftadaeth yr ardal i’r dyfodol. Yn ogystal, mae’n gyfle gwych i’r bobl ifanc ddysgu sgiliau newydd a fydd yn eu galluogi i weithio yn y byd cadwraeth.”

 

Erbyn heddiw mae 28 o fusnesau wedi ymuno gyda’r cynllun. Dywedodd Kate Worthington o Raw Adventures “Rydym yn rhan o'r cynllun hwn i helpu cefnogi parch, mwynhad, datblygiad a chadwraeth yr ardal arbennig hon ... nid yw’r un o’r rhain yn bodoli ar wahân.”

 

Sefydlwyd y cynllun gan Arloesi Gwynedd Wledig sydd eisiau arbrofi â dulliau newydd o ymdrin â’r heriau sy’n wynebu ardaloedd gwledig. Pwrpas y peilot yma yw profi os oes awydd ymysg ymwelwyr a busnesau i dreialu gwahanol ddulliau o godi arian tuag at y prosiectau lleol.  Esboniodd Rhian Hughes o Arloesi, “Bu cynllun tebyg yn rhedeg yn Ardal y Llynnoedd ers 20 mlynedd ac mae’n codi dros £100,000 bob blwyddyn ar gyfer ystod o brosiectau. Ein gobaith yw bydd Rhodd Eryri yn tyfu dros y blynyddoedd nesaf i fod yr un mor llwyddiannus. Os byddai gennym 50 o fusnesau yn rhan o’r cynllun, rhagdybiwn byddai modd codi £22,000 y flwyddyn!”

 

 


 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru