Menyw fusnes o Sir Gaerfyrddin yn dod i'r brig mewn tri chategori

10/10/2019

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae menyw fusnes o Sir Gaerfyrddin, Marian Evans, wedi cael ei chydnabod am ei llwyddiannau, trwy gyrraedd y rhestr fer mewn tri chategori yng ngwobrau uchel eu bri Menywod mewn Busnes.

Mae’r gwobrau’n cydnabod y Menywod gorau mewn Busnes ac eleni’n dathlu 10 mlynedd ers eu sefydlu. Enwebwyd Marian yng nghategori Menyw Broffesiynol, Model Rôl/Mentor a Menyw sy’n Ysbrydoli. 

 

Mae’r gwobrau’n anrhydeddu’r menywod busnes gorau yn Ninas Ranbarth Bae Abertawe, ac wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd flwyddyn ar ôl blwyddyn. Dyma gyfle i arddangos y dalent helaeth sydd ar gael yn yr ardal, gyda 10 categori, a chyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni uchel ei bri yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe ar 11 Hydref. Llywydd y digwyddiad fydd y newyddiadurwraig ac un o ddarlledwyr mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Unedig, Frances Donovan. 

 

Ganed a magwyd Marian ar fferm y teulu yn Llangynog, Sir Gaerfyrddin, a diolch i’w ffocws a’i hysgogiad mae wedi llwyddo mewn llawer o rolau uchel eu proffil yn ystod ei gyrfa. 

 

Dechreuodd ei gyrfa gydag NFU Mutual lle cafodd ei henwi fel un o’r cymdeithion gwerthiant gorau yn y Deyrnas Unedig yn ei blwyddyn gyntaf. Yna, aeth ymlaen i fod y rheolwr gwerthiant benywaidd ifancaf yn y wlad, gyda chyfrifoldeb am lyfr busnes gwerth miliynau. 

 

Yn 2017, sefydlodd Marian Elevate BC gan gynnig gwasanaethau Ymgynghori Busnes, Hyfforddi a Mentora ar lefel Weithredol, a Hyfforddiant a Datblygiad mewn Arweinyddiaeth, ar gyfer unigolion a busnesau. 

 

Mae Marian yn danbaid dros gefnogi eraill, ac fe sefydlodd Elevate BC yn benodol er mwyn rhannu ei phrofiadau a’i harddull cynnil ond effeithiol o lwyddo trwy gefnogi unigolion a busnesau i uchafu eu potensial a’u dychweliad ar fuddsoddiad.
Diolch i’w rhestr drawiadol o gymwysterau ac acolâdau, mae yna alw mawr amdani fel mentor. Mae Marian yn Frocer Siartredig ac yn Gymrawd gyda’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) (un o 5 yng Nghymru) ac mae hefyd yn Hyfforddwr Gweithredol Cymwys. Yn 2018 enillodd wobr Mentor y Flwyddyn yng ngwobrau cenedlaethol Menywod ym maes Cyngor Ariannol.

 

Yn ogystal ag Elevate BC mae gan Marian bortffolio trawiadol o fuddsoddiadau mewn eiddo, partneriaethau masnachol ac mae’n un o’r cyfarwyddwyr sydd wedi sefydlu  Llansteffan Castle Ltd a hithau wedi ychwanegu Castell Llansteffan, yn Sir Gaerfyrddin, at y portffolio yn ddiweddar. 

 

Braint

 

Meddai Marian, “Mae cael fy enwebu am wobrau Menywod mewn Busnes mor agos i gartref yn fraint ac yn anrhydedd i mi, fel merch o Sir Gâr. Rwy’n methu credu ‘mod i wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn 3 chategori. Mae calibr a chryfder yr enwebiadau yn dangos y dalent a’r sgiliau sydd ar gael yn Ninas Ranbarth Bae Abertawe ac mae’n rhywbeth y dylid ei ddathlu. Dros y blynyddoedd, mae fy ngwaith wedi fy nhywys ar draws y Deyrnas Unedig, ond ‘does dim byd mor werth chweil â gweithio gyda busnesau Cymru i’w helpu i dyfu ac i lwyddo.”

 

Mae cynlluniau Marian ar gyfer y portffolio busnesau ac eiddo yn parhau i dyfu ac mae yna gyffro ar y gorwel i Gastell Llansteffan gan gynnwys cael trwydded i gynnal priodasau ar y safle.