Menter y we yn cynnig mwy o gysur i gleifion

07/07/2014

Categori: Ar-lein, Iechyd

Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol Matt Makin

Bydd menter newydd yn cael ei lansio'r wythnos hon i ganiatau cleifion i bori'r rhyngrwyd pan fyddant yn nhri phrif ysbyty Gogledd Cymru.

 

Bydd systemau Wifi cyhoeddus sydd wedi cael eu gosod yn Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Gwynedd yn mynd yn fyw ddydd Gwener, 11 Gorffennaf gan roi mynediad i gleifion a'r cyhoedd at y we unwaith y byddant yn dod i mewn i brif adeiladau'r ysbytai.

 

Mae'n rhad ac am ddim cyrchu'r system a bydd pob ffôn deallus a thabled gyfrifiadurol â gallu wifi yn synhwyro'r system wrth ddod i mewn i'r adeilad, ac yn cyfeirio'r defnyddiwr at dudalen lanio arbennig i ryngrwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

 

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol mewn perthynas â phob ysbyty a chyngor am sut mae'r system wifi ei hun yn gweithio. O'r dudalen hon, byd unrhyw ddefnyddiwr yn gallu cael mynediad at brif sianelau'r rhyngrwyd.


Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol Matt Makin

Y tri phrif ysbyty yw'r cyntaf i fynd yn fyw mewn rhaglen a fydd yn golygu y bydd y system wifi yn gweithio mewn oddeutu 80 y cant o adeiladau'r Bwrdd Iechyd ar ddiwedd y flwyddyn.

 

Bu'r Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol Matt Makin yn helpu i lansio'r system wifi newydd ddydd Gwener

 

Meddai: “Rwyf yn falch iawn i fod yn lansio'r system newydd hon. Mae cysur cleifion o'r pwys mwyaf i'r gwasanaeth rydym yn eu darparu yn ein prif ysbytai ac mae'n wych gwybod y byddant yn gallu cael mynediad at y rhyngrwyd trwy eu ffonau deallus neu dabledi cyfrifiadurol eu hunain.

 

“Rydym hefyd yn defnyddio'r system newydd hon i helpu cleifion i ddeall ychydig bach yn fwy am bob un o'r ysbytai, eitemau pwysig fel rheoli heintiau a sut rydym yn gweithio i gofleidio'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol i estyn allan i'n rhanddeiliaid.

 

Ychwanegodd yr Athro Makin: “Bob blwyddyn bydd gan fwy a mwy o bobl fynediad at dechnoleg ddeallus i sicrhau eu bod yn cadw mewn cysylltiad â'r byd pan fyddant ar grwydr ac rydym yn gobeithio y bydd cyrchu ein system newydd pan fyddant yn yr ysbyty yn cynnig cysur meddwl i gleifion a pherthnasau.

 

Yn unol â chyflwyno'r system hon, mae gwahanol barthau wifi hefyd wedi cael eu datblygu ym mhob ysbyty i ganiatau llawer o gefnogaeth i adrannau o ran gwybodaeth.

 

Meddai'r Pennaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Dros Dro Sion Jones: “Mae'r dechnoleg rydym wedi'i rhoi ar waith yn cynnig y cyfleuster i greu parthau WiFi unigryw ym mhob ysbyty, Ward neu Adran. Gallech chi gerdded trwy'r ysbyty/ysbytai a chysylltu â WiFi trwy unrhyw un o'r gwahanol barthau hyn.”

 

“Rydym yn bwriadu edrych ar ddatblygu'r parthau hyn i ddarparu cynnwys perthnasol a llawn gwybodaeth ar gyfer cleifion a'r cyhoedd sy'n ymweld â'r ardaloedd hyn. I ddechrau bydd yr Adrannau Achosion Brys yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau eraill fel Gwasanaeth Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau a'r Fferyllfa, amseroedd aros a chysylltiadau cludiant.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net