Menter Iaith Môn yn barod am her ar ddyfroedd Llyn Tegid

08/10/2018

Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Môn yn barod am her yn ystod diwrnod Shaemae Su’mae a ddethlir yn genedlaethol yn flynyddol ar 15fed o Hydref drwy annog defnydd teuluoedd o’r Gymraeg a chynnwys dysgwyr i gael profiad hwyliog o drochi... yn yr iaith… a dyfroedd llonydd Llyn Tegid.

Ar 6ed Hydref, trefnwyd trip o Fôn i Wersyll yr Urdd Glan-llyn i ddringo, i rwyfo, ac i gerdded fry yn y coed ar raffau. Does syndod mai “cyffrous” oedd un o’r geiriau cyntaf i Debi, o Nottingham, ei ddysgu.

 

Ymysg y mynychwyr roedd rhai o ddisgyblion newydd Ysgol Uwchradd Bodedern sy’n awyddus i ddysgu’r Gymraeg. Heb gyfle i drochi mewn uned iaith bwrpasol i ddisgyblion uwchradd ym Môn, roeddent yn gwerthfawrogi’r cyfle i drochi mewn awyrgylch hwyliog Cymraeg gyda staff bywiog Gwersyll yr Urdd Glan-llyn.

 

Anghenion ieithyddol 

 

Dywedodd arweinydd Menter Iaith Môn, Nia Thomas: “Darparu ar gyfer anghenion ieithyddol Môn yw ein nod ym Menter Iaith Môn, gan gynnig gweithgareddau Cymraeg i deuluoedd, pobl ifanc a chymunedau. Yn sgil ein gweithgareddau amrywiol, erbyn diwrnod 'Su’mae Shwmae', rydym yn hyderus bydd yna ychydig mwy o bobl ym Môn yn barod i fentro cyfarch yn y Gymraeg. Mae yna ddysgwyr yn y gymuned sy’n ysbrydoliaeth i ni oll; ein cyfrifoldeb ni fel siaradwyr Cymraeg yw eu cynnal a chynnig cyfleodd trochi iddynt yn ein cymunedau. I helpu’n dysgwyr lleol, hoffwn annog pawb i ddilyn ac i rannu eu gweithgareddau Cymraeg ar facebook MenterIaithMôn a chyfri trydar @moniaith.”