Menter Bro Dinefwr yn derbyn arian i ddatblygu canolfan gymunedol

15/02/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Bro Dinefwr wedi bod yn llwyddiannus gyda’u cais am arian i ddatblygu canolfan gymunedol a phrosiect gwerth dros £2 filiwn yng nghanol tref Llandeilo.

Drwy arian Cronfa Loteri Fawr, mae’r Fenter Iaith a datblygu cymunedol, sydd wedi ei sefydlu ers 1999, wedi derbyn £1.1 miliwn tuag at y prosiect. Bydd y prosiect yn adnewyddu Neuadd Sirol Llandeilo a throi’r adeilad hynafol a hanesyddol hwn yn ganolfan gymunedol gyfoes a hygyrch i bawb, a fydd yn gyfleuster newydd ar gyfer trigolion lleol ac ymwelwyr. Mae’r adeilad mewn lleoliad delfrydol mewn ardal brysur yng nghanol tref farchnad Llandeilo, yn Sir Gaerfyrddin.

 

Bydd y ganolfan yw cynnig ystod eang o wasanaethau a darpariaethau ar gyfer pobl o bob oedran a chefndir, gyda mynediad hygyrch a chyfleusterau addas i bawb. Bydd yn cynnwys swyddfeydd i Fenter Bro Dinefwr, siambr a swyddfa ar gyfer Cyngor Tref Llandeilo, canolfan dreftadaeth a diwylliant, gwagle ar gyfer arddangosfeydd a siopau ‘pop up’, swyddfeydd, ystafelloedd cyfarfod a hyfforddi, a chanolfan gynadledda, gydag offer sain, cyfleusterau fideo gynadledda ac offer cyfieithu ar y pryd.

 

Dywedodd Owain Gruffydd, Prif Weithredwr Menter Bro Dinefwr: “Mae hwn yn newyddion arbennig, nid yn unig i Fenter Bro Dinefwr ond hefyd i dref Llandeilo a’r ardal ehangach. Mae’n un o’r buddsoddiadau cymunedol mwyaf erioed i’r ardal a bydd yn datblygu un o adeiladau hynaf y dref yn ganolfan gymunedol a fydd yn agored i bawb. Bydd hefyd yn cyfrannu’n gadarnhaol at ddatblygiad economaidd, cymunedol ac ieithyddol.”

 

Talu ar ei ganfed

 

Ychwanegodd: “Mae sefydlu canolfan yng nghanol y gymuned wedi bod yn ddyhead gan y Fenter ers blynyddoedd, ac mae’r holl waith gan y staff, gwirfoddolwyr a’r tîm proffesiynol wedi talu ar ei ganfed. Mae ein diolch yn fawr i nifer o bartneriaid, yn enwedig i Gyngor Tref Llandeilo a Chronfa’r Loteri Fawr, am wneud y cyfan yn bosib.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Sir lleol, Edward Thomas, sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect o’r dechrau: “Bydd y ganolfan yn ddatblygiad gwych i Landeilo a’r ardal gyfan, ac mae’r Cyngor Tref yn edrych ymlaen at gydweithio â’r Fenter ymhellach ar y prosiect cyffrous yma.”

 

Bydd Menter Bro Dinefwr yn cymryd cyfrifoldeb dros yr adeilad drwy les hir dymor gan Gyngor Tref Llandeilo, sy’n berchen ar yr adeilad. Gobeithir dechrau ar y gwaith adeiladu yn ystod yr haf, gyda’r nod o agor y ganolfan i’r cyhoedd yn ystod gwanwyn 2019.