Menter a Busnes yn noddi cyfres Prosiect Pum Mil

Bydd y gyfres boblogaidd yn cychwyn ar S4C ar nos Sul yma gyda Trystan Ellis Morris ac Emma Walford yn teithio cymunedau led led Cymru er mwyn ceisio gwireddu prosiectau cymunedol am £5,000 o bunnau.

Drwy adnewyddu ac adeiladu bydd cymunedau yn dod at ei gilydd yn y gobaith o greu cynlluniau fydd yn fuddiol i'w hardal.

Yn y gyfres hon byddwn yn ymweld â Llanystumdwy, Caerdydd, Ysbyty Ifan, Nelson, Pontypridd a Llandysul.
Llwyddodd Prosiect Pum Mil i ennill gwobr BAFTA Cymru fis diwethaf yn y categori Cyflwynwyr Gorau am waith cyflwyno naturiol a thwymgalon Emma a Trystan.

 

"Mae Prosiect Pum Mil yn enghraifft wych o ysbryd cymunedol ar ei orau." meddai Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C.
"Yn sicr mae'r gyfres boblogaidd hon wedi taro deuddeg gyda'n gwylwyr wrth i ni deithio led led Cymru yn ymweld ag ardaloedd amrywiol a chymeriadau lliwgar ar lawr gwlad.
"Ry'n ni'n hynod ddiolchgar i Menter a Busnes am noddi'r gyfres hon eleni."

 

Creadigrwydd, dygnwch a dyfeisgarwch

 

Dywedodd Alun Jones, Prif Weithredwr Menter a Busnes: "Rydym falch iawn o'r cyfle i noddi cyfres Prosiect Pum Mil eleni, mewn cyfnod sydd wedi bod yn heriol i lawer.
"Mae'r gyfres yn dyst i'r creadigrwydd, dygnwch a'r dyfeisgarwch sydd yn fyw ac yn iach ar hyd a lled y wlad.
"Mae cefnogi cymunedau ac economi Cymru wrth galon ein holl weithgarwch, ac mae'n braf medru cefnogi cyfres fel hon i ddathlu'r hyn y mae cymunedau yn medru ei gyflawni i wella eu hardal, trwy gydweithio."