Mellt yn ennill albwm Cymraeg y flwyddyn

Fe gyhoeddwyd mai Band y Mellt sydd wedi ennill Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am eu halbwm Mae’n Haws Pan ti’n Ifanc.

Mae’n teimlo fel oesoedd ers i EP gyntaf y band ifanc o Aberystwyth ddod allan, gyda dim ond perfformiadau byw fel tamaid i aros pryd am yr albwm.  O’r diwedd cafodd ‘Mae’n Hawdd Pan Ti’n Ifanc’ gan Mellt ei ryddhau, gan ennyn digonedd o ganmoliaeth. 

 

Mae dylanwad y cynhyrchydd Mei Gwynedd yn gwneud i’r albwm sefyll allan mewn marchnad gyfyngedig.  Gyda caneuon cofiadwy fel ‘Planhigion Gwyllt’ a ‘Rebel,’ bydd yr albwm yma yn siŵr o’ch cludo yn ôl i’ch llencyndod.

 

Dywedodd Guto Brychan, un o drefnwyr Albwm Cymraeg y Flwyddyn, “Roedd gennym restr fer hynod eclectig eleni, gyda phob math o genres cerddorol yn cael eu cynrychioli.  A braf oedd cael cyfle i drafod yr albymau gyda phanel ardderchog, oedd â barn gref am bob un o’r albymau a gyrhaeddodd y rhestr fer.”

 

Dyma’r pumed tro i’r Eisteddfod gynnig gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn.  Bendith ddaeth i’r brig y llynedd, a Swnami y flwyddyn cynt, gyda Gwenno Saunders yn ennill yn 2015.  Enillwyd y wobr gyntaf gan The Gentle Good.

 

Tlws

 

Bydd Mellt yn derbyn tlws wedi’i gomisiynu’n arbennig ar gyfer yr achlysur gan Ann Catrin Evans. Yn ogystal y prynhawn yma, enillodd Gwilym Bowen Rhys wobr Tlws Sbardun, am gân wreiddiol ac acwstig ei naws.  Heno, bydd Gwilym yn perfformio ar lwyfan y Pafiliwn gyda’r band Pendevig. 

 

Roedd Alun ‘Sbardun’ Huws yn un o gyfansoddwyr mwyaf nodedig y blynyddoedd diwethaf, a’r bwriad yw cofio’i gyfraniad i fyd cerddoriaeth a llenyddiaeth Gymraeg.

 

Derbyniodd Gwilym dlws Sbardun, sydd wedi’i gynllunio a’i greu gan yr artist Carwyn Evans, i’w gadw am flwyddyn a £500.  Mae’r Tlws a’r wobr ariannol yn rhoddedig gan wraig Sbardun, Gwenno Huws.