Mari Lisa yn ennill Gwobr Daniel Owen

Enillodd Mari Lisa, sy’n wreiddiol o Lanwrin ger Machynlleth, Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod eleni.

 

Tasg y rheiny a ymgeisiodd oedd creu nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a’r beirniaid oedd Robat Arwyn, Angharad Price a Dewi Prysor, gyda Robat Arwyn yn traddodi’r feirniadaeth ar ran ei gyd-feirniaid yn ystod y seremoni.  

 

Nofel antur

 

Wrth draddodi’r feirniadaeth, dywedodd Robat Arwyn, “Dim ond canmoliaeth sydd gan y tri ohona ni i’r gwaith sy’n nofel ddirgelwch, sy’n atgoffa rhywun o’r ‘Da Vinci Code’ gan Dan Brown. Mae’n nofel sy’n ein tywys ar antur ar draws Cymru wrth i’r dirgelwch ein harwain yn ôl trwy’r canrifoedd er mwyn datrys digwyddiadau dychrynllyd y presennol."

 

Ychwanegodd, "Mae ‘na gyffro a chliwiau, brad a chynllwyn, hanes ac etifeddiaeth, ac mae’r cyfan yn llifo’n rhwydd wrth symud o un golygfa i’r llall. Mae’r cymeriadau’n grwn a chofiadwy, ac mae’r ddeialog yn ddifyr, yn ffres a naturiol. Er yn nofel ddiogel, mae digon o olygfeydd cignoeth i greu ias a thensiwn, a digon o dwyll, brad a dichell i’n cadw ar y bachyn hyd at y diwedd un.”

 

Gwaith fel cyfieithydd

 

Mae Mari Lisa’n byw yng Nghaerfyrddin erbyn hyn ac yn gweithio fel cyfieithydd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym Maes Caerdydd.  Cafodd ei haddysg yn Ysgol Bro Ddyfi, Machynlleth, cyn mynd i Brifysgol Aberystwyth i astudio Cymraeg a Drama, a pharhau yno wedyn i ymchwilio i garolau plygain Maldwyn ar gyfer gradd MPhil. 

 

Y Fedal lenyddiaeth

 

Enillodd Fedal Lenyddiaeth Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd yn 1985, a choron yr Urdd yn Nyffryn Ogwen y flwyddyn ganlynol.  Hi oedd awdur sioe gerdd yr ysgolion cynradd pan ymwelodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd â Maldwyn yn 1988. 

 

Er iddi gyhoeddi sawl stori fer eisoes, a chyfieithu un o nofelau PD James ‘Ar Gortyn Brau’, dyma’i nofel hir gyntaf. Mae’n briod â Huw ac mae ganddynt un ferch, Beca.

 

Gellir prynu’r Cyfansoddiadau a Beirniadaethau, sy’n cynnwys y feirniadaeth lawn ar gyfer y gystadleuaeth hon ynghyd â manylion enillwyr cystadlaethau cyfansoddi’r Eisteddfod i gyd, yn dilyn Seremoni’r Cadeirio brynhawn Gwener.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru