Mared Fflur Jones o Ddolgellau yw Prif Lenor Eisteddfod T

28/05/2020

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mared Fflur Jones o Ddolgellau yw enillydd Prif Lenor Eisteddfod T, gyda darn o waith “llawn cariad a gwewyr” yn ôl y beirniad, Manon Steffan Ros.

Yn ferch fferm Fronalchen ar gyrion Dolgellau mynychodd Ysgol Ieuan Gwynedd, Rhydymain ac Ysgol y Gader, Dolgellau cyn symud ymlaen i’r chweched dosbarth yn Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth. Mae Mared ar fin cwblhau ei hail flwyddyn yn astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

 

Mae’n hen law ar ennill eisteddfodol – wedi ennill cadair Eisteddfod Ysgol y Gader ac wedi dod yn ail a thrydydd am gadair Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Meirionnydd. Mae’n chwarae rygbi, yn canu a pherfformio ac yn treulio’r cyfnod hwn yn helpu ar y fferm, yn darllen ac ymgymryd ag ambell brosiect ‘DIY’.

 

Datgelwyd mai Mared oedd yr enillydd mewn seremoni arbennig a ddarlledwyd yn fyw ar S4C a BBC Radio Cymru, gyda’r beirniad, Manon Steffan Ros, a'r tri chystadleuydd terfynol yn ymuno ar sgriniau o’u cartrefi. Yn ail oedd Osian Wynn Davies o Gaerdydd ac yn drydydd Osian Wyn Owen o Felinheli.

 

Wrth gyhoeddi mai Mared oedd Prif Lenor Eisteddfod T, ac yn derbyn tlws wedi ei greu yn arbennig gan y cerflunydd Ann Catrin, roedd Manon Steffan Ros yn uchel ei chanmoliaeth:
“Mae’r awdur yn gyffrous ac yn grefftus, gan ddefnyddio arddull lafar, naturiol a chynildeb clyfar i ddal sylw’r darllenydd. Mae’n plethu stori syml ond dirdynnol, ac yn creu darlun yn y meddwl sy’n gwbl real, yn gwbl glir, yn gwbl deimladwy ac yn llawn cariad a gwewyr.”

 

Eisteddfod arloesol

 

Mae’r Eisteddfod T arloesol, lle mai ar-lein mae’r holl gystadlu, ar y pedwerydd diwrnod o ddarlledu llwyddiannus . Bu’r ymateb gan y cyhoedd yn wych, gyda llawer yn datgan eu gwerthfawrogiad o fenter yr Urdd ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Hyd yn hyn, mae 5,500 o gystadleuwyr wedi cystadlu mewn dros 80 o gystadlaethau, gyda mwy o gystadlaethau byrfyfyr yn cael eu gosod yn ystod yr wythnos. Mae modd ymuno yn yr hwyl, ar deledu, radio ac ar-lein a bydd canlyniadau a gwybodaeth ar wefan s4c.cymru/urdd ac ar gyfryngau cymdeithasol yr Urdd gyda’r hashnod #EisteddfodT.