Mapwres o drydar trwy gyfrwng y Gymraeg

21/01/2016

Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Gwresfap o’r Gymraeg ar Twitter

Mae map wedi ei greu gyda ddata gan Athro Kevin Scannel, o Brifysgol Saint Louis yn dangos y nifer o drydar trwy'r Gymraeg sy’n digwydd yng Nghymru. 

 

Mae’r Athro Kevin Scannel wedi creu set o ddata sy’n cynnwys meysydd hydred, lledred a’r nifer o drydar. 

 

Mae’r gwresfap fel y gelwir yn dangos fod y nifer fwyaf o drydar yn digwydd yn yr ardaloedd lle mae’r Gymraeg ar ei chryfaf, yn ôl Cyfrifiad 2011, gyda’r brifddinas ac ardal fewndirol yr hen sir Clwyd hefyd yn profi smotiau o wres sylweddol.  Mae hefyd crynodeb bychan o drydar yn y Gymraeg yn digwydd mewn dinasoedd yn Lloegr. 

 

Mewn erthygl ar wefan blogiwr Newyddsbon’, mae’r awdur ‘Huw’ yn dadansoddi’r dull casglu data "Petai’r wybodaeth a gasglwyd yn absoliwt, anhebyg iawn bydd mwy nag un trydar efo’r union werthoedd o hydred a lledred. Beth sy’n debygol o ddigwydd yw bod trydar o fewn un ardal (er enghraifft o fewn pum milltir i ganolbwynt Caerdydd), yn cael eu grwpio yn ôl hydred a lledred y canolbwynt hynny. Rhaid cofio na sampl yw hyn, ac anodd iawn bydd mapio pob un trydar posib."

 

Gwresfap o’r Gymraeg ar Twitter

 

I weld y map, ewch i’r wefan