Maes B yn chwilio am fandiau ifanc

Mae Maes B a Mentrau Iaith Cymru a gwasanaeth C2 Radio Cymru yn chwilio am fandiau o bob cwr o Gymru i gystadlu yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2016.

 

Bwriad y gystadleuaeth yw rhoi cyfle i fandiau ifanc newydd ennyn profiad yn y Sîn Roc Gymraeg, a’r gobaith yw y bydd y bandiau’n mwynhau’r profiad ac yn parhau i gigio a chyfansoddi yn y Gymraeg yn y dyfodol.

 

Wrth lansio’r gystadleuaeth ar Radio Cymru, dywedodd Lisa Gwilym, un o gyflwynwyr C2 Radio Cymru, “Rydw i mor falch ein bod ni’n cydweithio ar y gystadleuaeth hon eto eleni ar ôl y llwyddiant y llynedd.  Mi oedd hi’n braf gweld cymaint o fandiau gwahanol yn cystadlu'r llynedd gyda chymaint o arddulliau a dylanwadau amrywiol.’

 

“Roedd Lost in Chemistry, enillwyr y llynedd mor wahanol i grŵp fel Cadno neu Terfysg, ac mae mor braf gweld pa mor iach ac amrywiol yw’r sin yma yng Nghymru ar hyn o bryd.”

 

Ychwanegodd Guto Brychan, trefnydd Maes B a chyd-drefnydd cerddoriaeth ar faes yr Eisteddfod, “Fe weithiodd y gystadleuaeth yn dda iawn yn ei blwyddyn gyntaf y llynedd, ac rwy’n sicr y bydd yn llwyddiant eto eleni.  Roedd y rowndiau cynderfynol yn boblogaidd iawn a’r awyrgylch yn Llwyfan y Maes ar gyfer y rownd derfynol yn wych, gyda channoedd o bobl yn mwynhau’r gerddoriaeth.

 

“Os ydych chi mewn band neu’n adnabod rhywun sydd mewn band ac a fyddai’n mwynhau’r profiad o fod yn rhan o’r gystadleuaeth, gadewch i ni wybod.  20 Chwefror yw’r dyddiad cau felly mae digon o amser i fynd ati i ysgrifennu ambell gân ac ymarfer.  Ewch amdani!”

 

Dywedodd Emily Cole o Fentrau Iaith Cymru, “Mae’r Mentrau’n edrych ymlaen i gydweithio gyda Maes B a C2 Radio Cymru eto eleni, yn enwedig ar ôl llwyddiant y gystadleuaeth yn 2015.  Mae’r gystadleuaeth yn agor drysau a chynnig cyfleoedd unigryw i fandiau ac artistiaid ar hyd a lled Cymru ac fe fyddwn ni’n sicr yn annog amrywiaeth o fandiau ac artisitiaid i fanteisio ar y cyfle i fod yn rhan ohoni.”

 

Perfformio yn Maes B

 

Bydd y band buddugol yn cael eu gwahodd i berfformio set ym Maes B yn ystod yr Eisteddfod, a bydd cyfle hefyd i berfformio sesiwn ar C2 Radio Cymru.  Yn ogystal, bydd y band yn cael eu ffilmio ar gyfer rhaglen Ochr 1, S4C ac yn cael eu cynnwys yng nghylchgrawn Y Selar.  Bydd yr enillydd hefyd yn derbyn gwobr ariannol o £1,000, gyda gwobr arall o £100 ar gael i’r cerddor gorau yn y gystadleuaeth. 

 

Bydd pawb sy’n cyrraedd y rownd derfynol hefyd yn rhan o gynllun mentora a drefnir gan C2 Radio Cymru, a fydd yn gyfle i’r cerddorion ifanc gael cyngor a chymorth gan rai sy’n amlwg ac sydd â phrofiad o weithio yn y Sîn.  Bydd y rowndiau cynharach yn cael eu cynnal yn ystod gigs mewn gwahanol rannau o Gymru, a chyhoeddir manylion y rhain cyn bo hir.

 

Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw 20 Chwefror, a chynhelir rowndiau rhanbarthol mewn gwahanol rannau o Gymru yn ystod yr wythnosau canlynol, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, yn Y Fenni, nos Fercher, 3 Awst. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru