'Mae yna dal amser i achub swyddfa'r Herald' yn ôl Undebwr

15/04/2015

Categori: Arian a Busnes, Llenyddiaeth, Newyddion

Cefnogaeth wleidyddol

Mynnodd Paul Scott ar ran Undeb y Newyddiadurwyr fod fod yna dal amser i achub swyddfa’r Caernarfon and Denbigh Herald yng Nghaernarfon, gyda’r bwriad yn y dyddiau nesaf i gysylltu gyda chwmni Trinity Mirror i ail-agor trafodaethau i chwilio am safle rhatach yn y dref. 

 

Mynychodd dros 100 o bobl rali yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn diwethaf, yn cefnogi’r ymgyrch i achub y swyddfa ar Stryd y Porth Mawr, yn dilyn cyhoeddiad gan Gwmni Trinity Mirror yn ddiweddar fod swyddfa Caernarfon ymhlith nifer o swyddfeydd eraill a fydd yn cau. 

 

Dywedodd Paul Scott sydd hefyd yn newyddiadurwr lleol, fod yr ymgyrch yn parhau i ddarbwyllo’r Cwmni fod angen presenoldeb yng Nghaernarfon, "Nid yw’r swyddfa i fod i gau tan ddiwedd Mehefin, ac felly mae gennym dal amser i newid pethau. Bydd ein hymgyrch yn parhau ac mae gennym gefnogaeth sylweddol gan wleidyddion, y gymuned a chan gwmniau lleol. Nid ydym yn derbyn fod y gem drosodd."

 

Safle arall yn y dre

 

Y cam nesaf, yn ôl Paul Scott, yw cynnig opsiwn arall i’r cwmni a fydd yn golygu eu bod yn y pen draw yn arbed pres, fel yr eglurodd, "Byddaf yn ysgrifennu at Trinity Mirror yn y dyddiau nesaf yn gofyn iddynt ailagor trafodaethau gyda’r posiblrwydd o edrych am swyddfa arall yn y dref. O’r hyn yr ydym yn ei ddeall, mae les y yr adeilad presennol yn dod i ben, gyda’r adeilad yn rhy fawr i’r hyn y maent ei angen, wrth i’r les fod yn ddrud ac yn hir."

 

Ychwanegodd, "Rwyf wedi cysylltu gyda pherchnogion eiddo eraill a fyddai’n gallu cynnig les byrach fesul blwyddyn a fydd yn rhatach ac yn adeilad llai. Yr ydym yn mawr obeithio y bydd Trinity Mirror yn trafod gyda ni, yn enwedig os oes yna bosib o arbedion sylweddol."

 

Bydd y cynlluniau i gau swyddfa'r papur lleol yn dod a diwedd i 180 o flynyddoedd o hanes newyddiaduraeth brint yn y dref. Roedd Caernarfon yn cael ei ystyried yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif fel prif ddinas inc Cymru, gyda thros 17 o bapurau newydd yn y dref ar un cyfnod.

 

Mae'r ddeiseb gan Undeb y Newyddiadurwyr yn galw ar Trinity Mirror i beidio cau y Swyddfa ar gael yma