Mae cig yn ran naturiol o ddiet iach, yn ôl arbenigwr bwyd

02/12/2019

Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Rôl cig mewn diet iach oedd un o brif bynciau trafod yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru yn Llanelwedd a ddenodd cryn gasgliad o ffermwyr, llunwyr polisi a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd.

“Yn gyntaf, rhaid i ni fwyta bwyd go iawn - o ffermydd nid o ffatrïoedd,” meddai awdur ‘The obesity epidemic: What Caused it? How can we stop it?’ “Yna dylwn ni fwyta mwyafswm o dair gwaith y dydd. Oni bai eich bod yn fuwch, neu eisiau bod yr un maint ag un, rhowch gorau i bori! Rydym yn bwyta o hyd a rhaid rhoi stop ar hynny!

“Yn olaf, dylem ni ddewis bwyd am y maeth y mae’n ei roi i ni. O ran macrofaethynnau, mae proteinau hanfodol a brasterau hanfodol (mae hanfodol mewn maeth yn golygu rhwybeth mae’n rhaid i ni fwyta), ond does dim carbohydradau hanfodol. Ac er hyn, dyma ddywedir wrthym yw sylfaen ein bwyd ni!”

 

Dywedwyd wrth 200 o dorf y gynhadledd ar faes y Sioe Frenhinol bod: “Y proteinau cyflawn a’r asidau brasterog hanfodol – yn y ffurf yr ydym ni eu hangen – i’w cael mewn cig (yn enwedig cig coch), pysgod (yn enwedig pysgod olewog), wyau a llaeth.
“Mae angen i ni hefyd flaenoriaethu ein cymeriant bwyd ar gyfer microfaethynnau – fitaminau a mineralau. Rydw i’n ymwybodol o fwydydd sy’n iach iawn i ni, er enghraifft iau. Yn ogystal â bod yn ffynhonnell ragorol o retinol, fitaminau B a haearn, mae gan iau bedwar gwaith yn fwy o fitamin C nag afal!” dywed Zoë.

 

Mae nifer o gamsyniadau o gwmpas bwyta cig coch a’i effaith ar ein hiechyd, ac yn aml yn cael ei osgoi gan ddefnyddwyr am ei bod yn cynnwys braster. Roedd ffocws doethuriaeth Zoë ar fraster dietegol ac fe rannodd ei chanfyddiadau o lwyfan cynhadledd HCC. “Mae braster yn cael ei gamddeall cymaint - mae’n hanfodol i fywyd, nid yn niweidiol - ac nid yw stecen yn llawn braster. Mae stecen arferol yn cynnwys 71% o ddŵr, 21% o brotein, a 7% o fraster, gyda 2% yn unig yn fraster dirlawn - eto - sydd ddim yn ddrwg i ni.”

 

Braster mewn bwyd

 

Ychwanegodd: “Gall pysgod olewog gynnwys ddwywaith y braster a 1.5 gwaith yn fwy o fraster dirlawn na cig coch. Mae gan Olew Olewydd – elicsir diet Môr y Canoldir – 14 gwaith yn fwy o fraster na stêc a 7 gwaith y braster dirlawn. Wrth gwrs, byddech chi ddim yn bwyta 100 gram o Olew Olewydd ond mae gan un llwy fwrdd o Olew Olewydd fwy o fraster dirlawn na golwythen porc 100g.”